A. Jansen B.V. tekent Convenant Duurzaam Beton

Vrijdag 24 maart ondertekende A. Jansen B.V. samen met 23 andere ondernemingen, de gemeente Tilburg en Netwerk Betonketen het ‘Convenant Duurzaam Beton’. Wethouder De Vries van de gemeente Tilburg begeleidde de voorbereidingen van het convenant: “Met de uitvoering van deze afspraken daalt de CO2-uitstoot van beton en zorgen we ervoor dat al het vrijkomende beton uit stoepen, wegen en gebouwen wordt hergebruikt in nieuw beton. Dat is duurzaam en we besparen zo op cement en op de winning van zand en grind.”

Doel van het convenant is het verhogen van het hoogwaardig hergebruik van bouwgrondstoffen en het verlagen van de CO2-uitstoot van beton. Het is gericht op het duurzaam en circulair aanbesteden van wegen en gebouwen in Tilburg.

Circulaire economie
Om een bijdrage te leveren aan de transitie naar een circulaire economie in 2045 besloot de Tilburgse gemeenteraad eind 2016 tot uitvoering van een Aanpak Circulaire Economie Tilburg. De ondertekening van dit convenant is onderdeel van deze aanpak. Namens A. Jansen B.V. heeft Bert Busgen, manager divisie betonmortel, het convenant ondertekend. Bij A. Jansen B.V. wordt al jaren circulair gewerkt. Minerale afvalstoffen zoals (beton)puin wordt gerecycled tot secundaire grondstoffen en verwerkt in de samenstelling van het duurzame beton. De grondstoffen blijven dan in de keten, waardoor negatieve effecten op het milieu worden beperkt.

Noodzaak
Door de winning van grondstoffen en door de uitstoot van broeikasgas (CO2) heeft de productie van beton een behoorlijke impact op het milieu. Maximaal hergebruik is dus noodzakelijk. Ook binnen de bestaande regels is het eenvoudig om hergebruik te verhogen. Het streven is een circulaire economie: een economisch systeem waarmee je de producten en grondstoffen maximaal hergebruikt en waarin je de waarde zoveel mogelijk behoudt. Met het convenant gaan de ondertekenaars zich in de periode 2017 tot 2020 actief inzetten voor de uitvoering van deze duurzame maatregelen.

betonconvenant duurzaam beton

 


Deel dit artikel

      linkedin share button