Convenant thermisch reiniging teerasfalt uitgebreid met Jansen Recycling BV

Jansen Recycling BV uit Son heeft recentelijk het Convenant Thermische Reiniging van teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) getekend. Teer bevat schadelijke polycyclische koolwaterstoffen (PAK). Er zijn nu vier bedrijven in Nederland die TAG thermisch reinigen. De andere drie bedrijven zijn Recycling Kombinatie REKO, Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen en ATM (Renewi). De bedrijven garanderen opdrachtgever en ontdoener middels een verklaring dat al het aangeleverde TAG thermisch wordt gereinigd en vrij is van PAK. De gezuiverde reststoffen kunnen vervolgens opnieuw als hoogwaardige grondstof worden ingezet in de asfalt- en betonindustrie. En dat is goed nieuws voor de circulaire economie.

Ondertekening Convenant Thermische Recycling met v.l.n.r. Jan Storm (vz. LMO TAG), Theo Pouw (Theo Pouw Groep), Kees de Ridder (ATM), David Heijkoop (REKO) en nieuwe toetreder Willem van den Berg (Jansen Recycling BV).

Oud asfalt is prima te verwerken tot grondstoffen voor nieuw asfalt, maar het teer dat tot het verbod in 1991 als bindmiddel in asfalt werd gebruikt, bevat een hoog gehalte aan kankerverwekkende PAK. In Nederland is naar schatting zestig miljoen ton teerhoudend asfalt toegepast. Sinds 2001 voert de rijksoverheid actief beleid om teerhoudend asfaltgranulaat dat vrijkomt bij renovatie van wegen te ontdoen van teer. Twintig miljoen ton TAG is reeds verwijderd, de resterende veertig miljoen ton komt de komende decennia vrij bij onderhoud en vernieuwing van de infrastructuur.

Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt
Het Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt (LMO TAG) is een initiatief van de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven en heeft als doelstelling het Nederlandse beleid met betrekking tot TAG te implementeren, opdat teer daadwerkelijk uit het milieu wordt verwijderd. Helaas wordt door wegbeheerders nog niet altijd voorgeschreven dat TAG thermisch gereinigd dient te worden. Ook wordt er niet altijd gehandhaafd. LMO TAG ondersteunt opdrachtgevers, bouwbedrijven en ontdoeners in dit soort situaties met informatie. In 2008 is de Code Milieu Verantwoord Wegbeheer (Code MVW) opgesteld. Door de Code te ondertekenen verklaren wegbeheerders dat vrijkomend TAG altijd thermisch dient te worden gereinigd. In 2014 is deze Code met tien jaar verlengd. Ook de CROW-publicatie 210 Richtlijn omgaan met teerhoudend asfalt is in 2015 herzien en verder toegesneden op de doelstelling om TAG uit de keten te halen. Thermisch reinigen van TAG is opgenomen als eis in het kader van Duurzaam Inkopen in de GWW-sector.

Effectief
Thermisch reinigen van teerasfalt is een innovatieve en effectieve behandelmethode, reden waarom ook Vlaanderen TAG laat reinigen in Nederland. Eerder dit jaar hebben het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een convenant getekend met de Nederlandse thermische reinigers. Dit is een logisch gevolg van de aangescherpte wetgeving in Vlaanderen met betrekking tot teerhoudend asfalt. Teerhoudende asfaltgranulaten mogen in Vlaanderen vanaf 1 januari 2019 niet langer ongereinigd worden vermengd met cement in bijvoorbeeld funderingen. Thermisch gereinigd materiaal kan met een verklaring van de convenantpartners veilig en hoogwaardig worden toegepast in nieuwe producten in de circulaire economie


Deel dit artikel

      linkedin share button