Jansen Recycling B.V. bouwt eerste Thermische Reinigingsinstallatie in Zuid-Nederland

Met het verlenen van de vergunning door Bevoegd Gezag, is Jansen Recycling B.V. sinds april 2017 erkend verwerker voor het thermisch reinigen van teerhoudend asfalt ( TAG ).

De voorbereidingen voor de definitieve oprichting van de thermische installatie zijn in volle gang. Suez RR IWS Remediation BV is begonnen met de afbouw van de installatie. De verwachting is dat over enkele weken gestart kan worden met de zogenaamde “droge-testfase” waarin de gehele functionaliteit van de installatie zal worden gecontroleerd. Daarna zal een testfase volgen waarbij verontreinigde materialen zullen worden verwerkt.

Vanaf het 3e kwartaal van 2017 verwachten wij dat de installatie operationeel is.

De thermische reinigingstechniek is geschikt voor de reiniging van verontreinigde afvalstromen zoals teerhoudend asfalt ( TAG ), verontreinigde grond en dakleer.
Het schone zand en grind dat uit het proces vrijkomt, zal na certificatie duurzaam worden toegepast in de asfaltindustrie, grond-, weg- en waterbouwprojecten en de eigen beton(waren)-productie.

Indien u nadere informatie wenst over de thermische reinigingsinstallatie of een offerte wilt ontvangen voor de verwerking van uw minerale afvalstromen, kunt u contact opnemen met Rick van den Akker. Rick is te bereiken op telefoonnummer: 06 – 51 21 64 35 of via e-mail: rvdakker@ajansenbv.com.

Flyer Thermische Reiningingsinstallatie


Deel dit artikel

      linkedin share button