A. Jansen B.V. trots op behalen trede 2 Prestatieladder Sociaal Ondernemen

A. Jansen B.V. heeft binnen een half jaar de tweede trede behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit keurmerk toont aan dat de organisatie mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt en een plek biedt in de bedrijfsvoering. In juli werd nog de aspirant-status gehaald, maar nu scoort A. Jansen B.V. zo hoog dat het de eerste trede overslaat en meteen op trede 2 terechtkomt.

Een kans geven
A. Jansen B.V. is blij om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan het stimuleren en realiseren van meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “We geven medewerkers graag een kans om zich verder te ontwikkelen en hopen dat ze zich thuis voelen in het bedrijf.” Dat lukt dan ook goed; werknemers binnen deze doelgroep zijn erg tevreden hoe met hen wordt omgegaan. Vaak krijgen nieuwe medewerkers een interne buddy die de vinger aan de pols houdt en signaleert of extra aandacht of gerichte begeleiding wenselijk is. Op de productielocaties is sprake van korte lijnen en bijna altijd dagelijks contact over de werkzaamheden. Wensen en problemen kunnen meteen ter sprake worden gebracht.

Intensieve begeleiding
Bij medewerkers die zijn aangenomen na een langdurige arbeidsloze periode ligt de nadruk op gewenning en inpassing in de organisatie. De werkzaamheden worden voor deze medewerkers stap voor stap uitgebouwd. Ook wordt de werkdruk aan het begin laag gehouden en zorgen directe collega’s voor een intensieve begeleiding.

Uitgebreid onderzoek
PSO-Nederland, de stichting die de Prestatieladder beheert, beoordeelde op diverse onderdelen of A. Jansen B.V. voldoet aan de normen voor sociaal ondernemen. Tijdens een uitgebreid onderzoek is gekeken naar de integratie op de werkvloer, in hoeverre de medewerker wordt betrokken bij de organisatie en of de organisatie zorgt voor passend werk. Daarnaast werd gelet op het functioneren, de ontwikkeling en de begeleiding van de medewerker. A. Jansen B.V. scoorde hoog op deze punten en behaalde daardoor binnen een half jaar al de tweede trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen. In juli 2016 werd nog de aspirant-status behaald. Het PSO-certificaat voor trede 2 is op 1 januari 2017 uitgegeven en is twee jaar geldig.

Trede 2 PSO-Prestatieladder


Deel dit artikel

      linkedin share button