A. Jansen ondersteunt Amsterdamse havenregio in hun ambities rondom waterstof

A Jansen Waterstof

Het doel van de Amsterdamse havenregio is ambitieus: binnen twee jaar 20 voertuigen op waterstof laten rijden. Samen met de gemeente Amsterdam en zeven bedrijven uit de Amsterdamse havenregio onderzoekt Port of Amsterdam deze mogelijkheden. De nadruk ligt op zware bedrijfswagens. Zoals trucks, afval inzamelvoertuigen, betonmixers en kraanwagens. In dit segment zien de deelnemers de grootste kansen voor waterstof.

Gezamenlijk mogelijkheden verkennen

Zeven bedrijven actief in de havenregio; A. Jansen, Bouwhub Amsterdam, Gam Bakker, GP Groot, Theo Pouw Groep, TMA Logistics, Waternet en de gemeente Amsterdam bundelen met Port of Amsterdam hun krachten op het gebied van waterstof. We bouwen kennis en ervaring op over het gebruik van waterstof voor zware bedrijfswagens. Ook verkennen we de mogelijkheden van een gezamenlijke subsidieaanvraag, zoals de DTKI regeling. Deze nationale regeling ondersteunt duurzaam vervoer met een lage CO2-uitstoot. Verder biedt het gezamenlijk optrekken voordelen in aanschaf, service en onderhoud.

De eerste drie waterstof personenauto’s van Port of Amsterdam en Waternet rijden inmiddels al in het havengebied. Hiermee helpen zij mee de CO2-uitstoot te verlagen. Daarnaast is de verwachting dat de eerste afvalinzamelvoertuigen op waterstof van de gemeente Amsterdam dit jaar de weg op gaan.

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid): “Amsterdam is trots op dit gezamenlijke initiatief. Het laat zien dat deze bedrijven in de Amsterdamse haven voorop durven te lopen in de transitie naar emissievrij transport. Het is mooi dat iedereen elkaar weet te vinden en de ambitie heeft om met elkaar te werken aan een duurzame haven.”

Waterstof tanken in de Amsterdamse haven

Met de realisatie van drie waterstof tankstations in de Amsterdamse haven is waterstof voor de bedrijven een serieuze optie voor emissievrij transport. Orangegas heeft de bouw van haar tankstation afgerond en staat op het punt om te openen. Holthausen Energy Points verwacht na de zomer van 2021 in bedrijf te gaan. Tot slot heeft ook Shell een vergunning ontvangen en is begonnen met de voorbereidingen voor de realisatie van een waterstoftankstation in het Amsterdamse havengebied.

Transitie naar een duurzame samenleving

Waterstof speelt een cruciale rol in de verduurzaming van Nederland en de Amsterdamse metropoolregio. Daarom stimuleert én investeert Port of Amsterdam in waterstof als duurzame energiedrager. Als Europese zeehaven zijn we voorloper in de transitie naar een duurzame samenleving. Zo werken we toe naar een klimaat neutrale haven in 2050.

Meer informatie?

Port of Amsterdam nodigt bedrijven uit zich aan te sluiten bij dit initiatief. Neem voor meer informatie contact op met Joey van Elswijk, Commercieel Manager bij Port of Amsterdam. Mail: joey.van.elswijk@portofamsterdam.com.

Duurzame economie

A. Jansen participeert graag aan deze pilot. Het verlagen van de CO2 uitstoot van onze producten, processen en diensten is een prioriteit. Ervaring krijgen met waterstof als alternatieve groene brandstof voor ons wagenpark is hierbij de doelstelling. Naast de verlaging van de CO2 wil A. Jansen het circulair toepassen van grondstoffen vergroten. We recyclen reststromen uit de bouw en wegenbouw tot nieuw inzetbare grondstoffen voor beton producten en betonmortel. Dit alles om aantoonbaar maatschappelijk verantwoord, dus duurzaam, te ondernemen.

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier