Duurzame verwerking van TAG

overladen teerhoudend asfalt granulaat

Het ‘ongereinigde’ hergebruik van teerhoudend asfalt granulaat (TAG) wordt in steeds meer Europese landen verboden.  Sinds 2001 is in Nederland het thermisch reinigen van TAG opgenomen in het Landelijk Afval Plan (LAP). Ook in België kiest de overheid sinds 2018  voor een duurzame verwerking van TAG, net als vele Duitse grond-, water- en wegenbouwbedrijven waar overigens nog geen eenduidig overheidsbeleid bestaat.

Jansen Recycling

Jansen Recycling beschikt over een reinigingstechniek waarmee teerhoudend asfalt gereinigd wordt én waardevolle secundaire grond- en bouwstoffen gecreëerd worden. Dit maakt Jansen Recycling een erkende en gekwalificeerde verwerker van TAG; zowel voor bedrijven, gemeenten, provincies en landelijke overheden in binnen- en buitenland.

Duurzame verwerking van teerhoudend asfalt

Asfalt bestaat al eeuwenlang. De opkomst van mobiliteit zorgde voor de behoefte aan een dicht wegdek, en dus de doorbraak van asfalt.  Asfalt bestaat uit grind, zand, vulstof en bindmiddelen zoals teer en bitumen. Bij de thermische reiniging van TAG worden de ‘verontreinigde’ bindmiddelen (teer en bitumen) vernietigd. Hierdoor zijn het zand en grind weer opnieuw te gebruiken als gecertificeerde secundaire toeslagmaterialen voor o.a. de beton- en asfaltindustrie.

Van TAG naar gecertificeerde toeslagmateriaal

Transport en voorbewerking van het asfalt

Het teerhoudend asfalt dat vrijkomt bij GWW werkzaamheden wordt met een vrachtwagen of schip aangevoerd bij onze Thermische Reinigingsinstallatie in Son. Jansen Recycling biedt ook de mogelijkheid om het materiaal op te halen. Op onze locatie vindt gescheiden opslag plaats van zowel frees (gebroken) als ongebroken grof asfalt. De aangeleverde asfaltschollen worden voor verwerking verkleind tot een maximale grootte van 50 mm waarna het reinigingsproces van start kan gaan.

Thermische reiniging

Het TAG gaat de verbrandingstrommel in en wordt zodanig verhit dat de organische, verontreinigde stoffen zoals teer en bitumen volledig worden verwijderd. Het gereinigde materiaal (grind en zand) wordt vervolgens gekoeld. De restwarmte, die vrijkomt tijdens deze processen, wordt hergebruikt en o.a. ingezet als voorverwarming van de verbrandingstrommel. Hierdoor wordt de vrijgekomen energie optimaal hergebruikt.

CE gecertificeerd zand en grind

Het gekoelde en gereinigde materiaal wordt gezeefd waardoor dat het schone zand en grind van elkaar wordt gescheiden en gecontroleerd door een extern bureau, als waarborg voor een kwalitatief goed – en CE gecertificeerd – eindproduct. Het schone grind en zand is als toeslagmateriaal te hergebruiken voor de productie van o.a. beton en asfalt.

Meer informatie?

Jansen Recycling heeft ruime ervaring op het gebied van TAG recycling. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

teerhoudend asfalt teerhoudend asfalt thermische reiniging

Certificering

Kwaliteit is een belangrijke pijler in het beleid en de werkwijze van A. Jansen B.V.. Het vormt de basis voor langdurige samenwerking en is een essentiële voorwaarde voor continuïteit van de onderneming. A. Jansen B.V. streeft naar een hoge mate van kwaliteitsbesef in alle lagen van de organisatie.

Overzicht certificeringen

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier