Grondwerken

Een bouwproject begint met het bouwrijp maken van het bouwterrein zodat de aannemer van start kan gaan met de bouw. Jansen Infra is gespecialiseerd in het bouw- en woonrijp maken van complete terreinen. Daarvoor hebben we de ervaring, de juiste mensen én het juiste materieel in huis.

Advies in grondwerken

Jansen Infra kan u in elke fase van het bouwtraject – van initiatie tot oplevering – adviseren en ondersteunen met een uitgebreide scope aan infra grondwerken. Met als doel om uw terrein bouw- en woonrijp te maken. Neem contact met ons op om te achterhalen wat wij voor uw bouwtraject kunnen betekenen.

Hoe wordt terrein bouwrijp gemaakt?

Wij zorgen ervoor dat uw bouwterrein conform afspraak gereed is voor de start van de bouw. Wat hiervoor nodig is niet op voorhand aan te geven. Dit hangt natuurlijk af van het bouwproject maar ook de staat van het bouwterrein. Samen met u maken onze ervaren vakmensen een goede inschatting van de te verrichten werkzaamheden, bijvoorbeeld:

  • De sloop van oude panden op het bouwterrein en het verwijderen van begroeiingen zoals bomen, struiken en andere obstakels
  • Bodemsanering, conform de richtlijnen van BRL7000. De vervuilde grond wordt tevens afgevoerd naar onze grondreinigingsinstallatie
  • Het verzetten, ophogen en/of egaliseren van de bouwgrond
  • Het aanleggen van de riolering en nodigde nutsvoorzieningen
  • Het bouwen van funderingsconstructies en verhardingen

Ook wordt er een inschatting gemaakt van het hiervoor benodigde materieel. Van wiellader tot mobiele kraan, van rupskraan tot een uitgebreide vloot vrachtwagens – alles hebben wij in huis.

Afbouwwerkzaamheden na de bouw

Nadat de bouw is afgerond maken wij uw terrein woonrijp. De openbare delen van het terrein worden afgewerkt voor uiteindelijk gebruik. Zo kunt u bij ons terecht voor de aanleg en het onderhoud van alle soorten wegen en verhardingen, wegbewijzering, (straat)verlichting en groenvoorzieningen.

Aannemer grondwerken

Hoe kunnen wij u van dienst zijn? Neem voor meer informatie, advies en een prijsopgave vrijblijvend contact met ons op.

Certificeringen van A Jansen

Voor A. Jansen BV is het leveren van kwaliteit één van de belangrijkste pijlers. Zowel in het uitzetten van beleid als in de werkwijze binnen onze organisatie. Het vormt de basis voor langdurige samenwerking en is een essentiële voorwaarde voor continuïteit van de onderneming. A. Jansen B.V. streeft naar een hoge mate van kwaliteitsbesef in alle lagen van de organisatie.

Overzicht certificeringen

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier