Recycling

De divisie Recycling behandelt meer dan 1,2 miljoen ton aan inerte afvalstromen per jaar, onder andere afkomstig van onze Infra divisie. 95 % hiervan wordt in ons bedrijf hergebruikt of door de divisie recycling verwerkt tot hoogwaardige, gecertificeerde secundaire grondstoffen. Deze worden weer toegepast in de wegenbouw,  Jansen beton en ons product Legioblock. Hiermee ontlasten we natuurlijke bronnen en dragen we bij aan een zo laag mogelijke milieubelasting.

Puinrecycling

We recyclen uw puinafval zodanig dat het weer een tweede leven krijgt als grondstof of halffabricaat.

Glasrecycling

Voor alle niet-reguliere glasafvalstromen komt u naar Jansen Recycling in Helmond of Son.

Grondreiniging

Uw vervuilde grond reinigen we extractief bij ons in Helmond of bij u op locatie.

Thermische reiniging

Jansen Recycling heeft een thermische reinigingsinstallatie voor de verwerking van o.a. teerhoudende producten.

Shredderrecycling

Van shredderstroom tot herbruikbaar materiaal. Maar liefst 95% van het gewicht van afgedankte voertuigen kunnen we recyclen.

Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop bezorgt veel schade aan infra, leidingen en dijken. Wij bestrijden de plant met thermische- en grondreiniging.

Duurzame verwerking van TAG

Van teerhoudend asfalt naar waardevolle secundaire grond- en bouwstoffen voor de beton- en asfaltindustrie.

Certificering

Kwaliteit is een belangrijke pijler in het beleid en de werkwijze van A. Jansen B.V.. Het vormt de basis voor langdurige samenwerking en is een essentiële voorwaarde voor continuïteit van de onderneming. A. Jansen B.V. streeft naar een hoge mate van kwaliteitsbesef in alle lagen van de organisatie.

Overzicht certificeringen

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier