Thermische reiniging

Jansen Recycling heeft in 2017 in Son de eerste thermische reinigingsinstallatie (TRI) in Zuid-Nederland gerealiseerd. Daarmee kunnen wij nu ook uw teerhoudend asfalt (TAG), teerhoudend of bitumineus dakleer, en uw thermisch verontreinigde grond (cyanide, olie en pcb’s) verwerken.

Thermische reinigingsinstallatie

Het zand en grind dat na verwerking vrijkomt wordt na certificatie toegepast als bouw- en/of grondstof. De TRI heeft een verwerkingscapaciteit van maar liefst 300.000 ton per jaar en is een van de modernste installaties in Europa.

thermische reiniging

Bestrijding Japanse duizendknoop

A. Jansen B.V. is een erkende en gekwalificeerde verwerker van de Japanse duizendknoop. Op locatie vindt de voorbehandeling plaats; de bladeren worden verwijderd en de woekerplant wordt kort gemaaid. Vervolgens wordt de grond met de wortels van de Japanse duizendknoop diep uitgegraven, totdat er met zekerheid vastgesteld kan worden dat er geen wortelresten meer aanwezig zijn. De grond met de wortels wordt afgevoerd naar onze Thermische reinigingsinstallatie waar de grond gehygieniseerd wordt middels verhitting; door de grond op een zeer hoge temperatuur te verhitten wordt de kern van de Japanse duizendknoopwortel volledig vernietigd en is het verspreidingsgevaar geweken. Lees meer over onze bestrijdingsmethode Japanse Duizenknoop.

Recycling Teerhoudend Asfalt Granulaat (TAG)

Bij de thermische reiniging van Teerhoudend Asfalt Granulaat (TAG) worden teer en bitumen gescheiden van de overige bestanddelen van TAG, waaronder zand en grind. Hierdoor zijn deze reststromen weer opnieuw bruikbaar als gecertificeerde secundaire grond- en bouwstoffen voor de beton- en asfaltindustrie.  Jansen Recycling is door overheden en bedrijven in België, Duitsland Frankrijk en Luxemburg erkend als gekwalificeerde verwerker van TAG. Inzamelaars van TAG in deze landen wijken uit naar Jansen Recycling in Nederland voor een duurzame verwerking van teerhoudend asfalt.

Certificering

Kwaliteit is een belangrijke pijler in het beleid en de werkwijze van A. Jansen B.V.. Het vormt de basis voor langdurige samenwerking en is een essentiële voorwaarde voor continuïteit van de onderneming. A. Jansen B.V. streeft naar een hoge mate van kwaliteitsbesef in alle lagen van de organisatie.

Overzicht certificeringen

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier