Grondreiniging

Jansen Recycling verzorgt de reiniging van uw verontreinigde grond, asbesthoudende grond, baggerspecie, RKG-slib, veegzand, zeefzand en andere fijnkorrelige afvalstromen. Onze stationaire reinigingsinstallatie in Helmond en onze mobiele reinigingsinstallatie bewerken uw afvalstromen tot nuttig toepasbare secundaire grondstoffen.

Extractieve grondreiniging

Beide grondreiniging installaties maken gebruik van het principe van extractieve reiniging. Hierin hechten de verontreinigingen zich aan een slibfractie die afgescheiden wordt van een schone zandfractie. De eindproducten worden vooral afgezet als volwaardig alternatief voor natuurlijk (beton)zand.

Contact

Kunnen wij u helpen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

grondreiniging

Certificering

Kwaliteit is een belangrijke pijler in het beleid en de werkwijze van A. Jansen B.V.. Het vormt de basis voor langdurige samenwerking en is een essentiële voorwaarde voor continuïteit van de onderneming. A. Jansen B.V. streeft naar een hoge mate van kwaliteitsbesef in alle lagen van de organisatie.

Overzicht certificeringen

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier