MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor A. Jansen B.V. een vanzelfsprekendheid. Wij streven naar een bedrijfsvoering met respect voor People, Planet en Profit. Naast een duurzame productie – waarbij een circulaire economie het uitgangspunt is – spelen andere MVO-pijlers, zoals sociaal ondernemerschap, veiligheid en eerlijk zaken doen een belangrijke rol.

Circulaire economie

De circulaire gedachte zit in ons DNA. We recyclen bouw- en sloopafval tot gecertificeerde granulaten die we vervolgens weer toepassen in onze betonproducten en betonspecie. Ook recyclen wij auto shredder materiaal, welvaartschroot en andere shredder stromen tot herbruikbare materialen.

Milieuverantwoord slopen

Voor A. Jansen B.V. start de kringloop bij het slopen van gebouwen. De gebouwde omgeving dient als grondstofvoorraad voor de toekomst. Dat brengt ons tot het duurzaam slopen van deze bouwwerken na de “end of life fase”, het zogenaamde “urban mining”.

CO2-prestatieladder

Het verlagen van onze CO2 footprint is een ambitie die wij sinds 2010 monitoren en publiceren via de CO2 prestatieladder. A. Jansen B.V. is gecertificeerd voor trede 3. Het overzicht vindt u op de S.K.A.O. website.


De CO2-prestatieladder nieuwsbrief:

CO2 Nieuwsbrief april 2022

CO2 Nieuwsbrief mei 2021

CO2 Nieuwsbrief oktober 2021


Documenten met betrekking tot de CO2-prestatieladder:

CO2-bewust Certificaat Niveau 3.1 (NL)

CO2 Emissie Inventarisatie 2020 – 3A1

CO2 Emissie Inventarisatie 2021 – 3A1

CO2 Broeikasgas verificatie verklaring 2018 A. Jansen BV

CO2 Communicatieplan 2023 – 3C2

CO2 Directiebeoordeling 2022 – 3B1 – 3C1

CO2 Deelname keten initiatieven 2023 – 3D1


MKI – MPG

Het verlagen van de footprint van de materialen die wij op de markt zetten heeft een hoge prioriteit. Met behulp van EcoChain software beschikken we over de MKI-waarde (Milieu Kosten Indicator ) van onze betonmengsels. De B&U-sector kan met onder meer de MKI-waarde van het beton de MPG (Milieu Prestatie Gebouw) berekenen. De infrasector heeft de MKI-waarde nodig bij EMVI-aanbestedingen.

Duurzaam inkoopbeleid

A. Jansen B.V. heeft de ambitie een duurzaam bedrijf te zijn in de bouwsector. Een duurzaam inkoopbeleid vinden wij daarbij cruciaal, omdat ons inkoopgedrag laat zien of we echt de balans zoeken tussen people, planet en profit. Door onze inkoopkeuzes niet te baseren op prijs, maar op ’total cost of ownership’ bevestigen wij dat we voor de lange termijn gaan. En door te kiezen voor duurzame leveranciers stimuleren wij niet alleen onze eigen duurzame ontwikkeling, maar ook die van de markten waarop wij inkopen.

Bij de selectie van leveranciers hanteren wij – naast kwantitatieve criteria – ook diverse kwalitatieve criteria. Dit zijn in eerste instantie het hebben van geldige certificaten:

  • ISO9001
  • ISO14001
  • CSC
  • CO2 Prestatieladder

Daarnaast toetsen wij het duurzaamheidsbeleid van onze leveranciers aan onderstaand model.

Inkoopbeleid

PSO

A. Jansen B.V. is PSO ( Prestatieladder Socialer Ondernemen) gecertificeerd: sinds 2017 staan we op trede 2. Onze betrokkenheid bij de samenleving uit zich verder onder meer in de sponsoring van sportverenigingen en culturele evenementen.

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier