MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor A. Jansen B.V. een vanzelfsprekendheid. Wij streven naar een bedrijfsvoering met respect voor People, Planet en Profit. Naast een duurzame productie – waarbij een circulaire economie het uitgangspunt is – spelen andere MVO-pijlers, zoals sociaal ondernemerschap, veiligheid en eerlijk zaken doen een belangrijke rol.

Circulaire economie

De circulaire gedachte zit in ons DNA. We recyclen bouw- en sloopafval tot gecertificeerde granulaten die we vervolgens weer toepassen in onze betonproducten en betonspecie. Ook recyclen wij auto shredder materiaal, welvaartschroot en andere shredder stromen tot herbruikbare materialen.

Milieuverantwoord slopen

Voor A. Jansen B.V. start de kringloop bij het slopen van gebouwen. De gebouwde omgeving dient als grondstofvoorraad voor de toekomst. Dat brengt ons tot het duurzaam slopen van deze bouwwerken na de “end of life fase”, het zogenaamde “urban mining”.

CO2-prestatieladder

Het verlagen van onze CO2 footprint is een ambitie die wij sinds 2018 monitoren en publiceren via de CO2 prestatieladder. A. Jansen B.V. is gecertificeerd voor trede 3.

Documenten met betrekking tot de CO2-prestatieladder:

Certificaat CO2 Prestatieladder NL 14/818843188 – A Jansen B.V.
CO2 Emissie Inventaris 2014 – 3A1
CO2 Emissie Inventaris 2015 – 3A1
CO2 Emissie Inventaris 2016 – 3A1
Broeikasgas Emissieverklaring FP/14/000129_2014-3A2
Energie Audit Verslag 2017 – 3B1
Energie Management Actieplan 2017 – 3B1
CO2 Communicatieplan 2017 – 3C1
EVO – 3D1

MKI – MPG

Het verlagen van de footprint van de materialen die wij op de markt zetten heeft een hoge prioriteit. Met behulp van EcoChain software beschikken we over de MKI-waarde (Milieu Kosten Indicator ) van onze betonmengsels. De B&U-sector kan met onder meer de MKI-waarde van het beton de MPG (Milieu Prestatie Gebouw) berekenen. De infrasector heeft de MKI-waarde nodig bij EMVI-aanbestedingen.

PSO

A. Jansen B.V. is PSO ( Prestatieladder Socialer Ondernemen) gecertificeerd: sinds 2017 staan we op trede 2. Onze betrokkenheid bij de samenleving uit zich verder onder meer in de sponsoring van sportverenigingen en culturele evenementen.

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier