Sloopwerken

Bij Jansen Infra kunt u terecht voor alle soorten sloopwerken, van totaalsloop tot renovatiesloop. Hierbij is een duurzame sloop ons uitgangspunt en streven wij ernaar om sloopmaterialen een nieuwe waarde te geven middels onze circulaire werkwijze.

Hoe pakken wij sloopwerk aan?

Voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden voeren wij een stoffeninventarisatie uit. Dit geeft een realistisch beeld van de mogelijke hergebruiktoepassingen van de aanwezige sloopmaterialen en reststromen. Dit zorgt er ook voor dat er een gerichte offerte kan worden opgesteld waarbij er rekening wordt gehouden met de waarde van de vrijkomende materialen en reststromen. De sloopwerkzaamheden worden afgestemd op uw wensen waarbij er goed meegedacht wordt door onze vakmensen. Bij een sloop komt vaak meer kijken dan u in eerste instantie denkt. Stap voor stap ontmantelen wij het bestaande gebouw met aandacht voor de omgeving en het milieu.

Veilig en milieukundig slopen

Sloopwerken vragen om milieukundige maatregelen, strenge veiligheidsvoorschriften en optimale communicatie met betrokkenen. Bij Jansen Infra kunt u hierop rekenen. Wij zijn in het bezit van het SVMS-certificaat voor veilig en milieukundig slopen. Onze ervaren vakmensen handelen altijd met uiterste precisie en kunde zodat uw sloopprojecten in goede handen zijn. Bij al onze sloopwerkzaamheden proberen wij de overlast van geluid, stof en trillingen zoveel mogelijk te minimaliseren. De vrijgekomen restmaterialen worden door ons gescheiden, gereinigd, gerecycled en – waar mogelijk – hergebruikt als circulaire bouwstof. Duurzaam slopen is bij ons de standaard.

Gecertificeerd in asbestsanering

Bij de sloop van panden met een bouwjaar voor 1994 is een asbestinventarisatie noodzakelijk voordat de sloopwerkzaamheden van start kunnen gaan. Dit onderzoek biedt duidelijkheid over de aanwezigheid van asbest en de noodzaak van asbestsanering. Jansen Infra is gecertificeerd in het saneren van asbest.

Grondwerken na de sloop

Als de sloop van een gebouw is afgerond worden de sloopmaterialen en reststromen afgevoerd en kan het terrein bouwrijp gemaakt worden. Ook hiervoor kunt u bij Jansen Infra terecht. Wij voeren diverse werkzaamheden uit, zoals grondwerk, rioleringen, funderingen en verhardingen (straatwerk) om uw terrein door middel van grondwerken volledig bouw- en woonrijp te maken.

Duurzaam sloopbedrijf

Interesse in een samenwerking met Jansen Infra voor uw sloopproject? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie!

Sloopweken sloopwerken

Certificering

Kwaliteit is een belangrijke pijler in het beleid en de werkwijze van A. Jansen B.V.. Het vormt de basis voor langdurige samenwerking en is een essentiële voorwaarde voor continuïteit van de onderneming. A. Jansen B.V. streeft naar een hoge mate van kwaliteitsbesef in alle lagen van de organisatie.

Overzicht certificeringen

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier