Circulariteit
is dubbele winst
Circulariteit is dubbele winst

Onze opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen aan het beperken van de milieu-impact van bouwproducten en –materialen. Bij A. Jansen B.V. voldoen we ruimschoots aan die eisen; simpelweg doordat we al jarenlang circulair werken. Voor onze klanten recyclen we minerale afvalstoffen tot secundaire grondstoffen en halffabricaten voor nieuwe producten: nagenoeg al ons afval krijgt een herbestemming als hoogwaardige grondstof. Daarmee blijven grondstoffen zoveel mogelijk in de keten waardoor we de negatieve effecten op het milieu tot een minimum beperken.

btn btn
Sloopafval als basis
Sloopafval als basis

Het begint al bij de sloop van bestaande panden of wegen. We beschikken over het SVMS-certificaat voor veilig en milieukundig slopen. De eerste scheiding van afvalstromen vindt vaak al op locatie plaats. Daarna worden de sloopstromen naar onze vestigingen getransporteerd waar verdere verwerking, reiniging en recycling plaatsvindt.

btn btn
Recycling van afval
Recycling van afval

De tweede stap is het recyclen van afvalstoffen uit sloop-, sanerings- en grondwerken zoals (beton)puin, asfalt, glas of vervuilde grond. Dat gebeurt onder meer via hoogwaardige (thermische) reinigingsinstallaties. Na reiniging worden grondstoffen gefabriceerd, zoals schoon zand, grind of grond.

btn btn
Grondstoffen voor
gecertificeerde producten
Grondstoffen voor gecertificeerde producten

De gecertificeerde eindproducten worden afgezet als hoogwaardig toeslagmateriaal in de asfalt-, beton- en betonwarenindustrie of direct toegepast als grondstof in GWW-werken. Vanaf begin 2018 bieden wij onze klanten de mogelijkheid om per levering inzicht te krijgen in de MKI of de MPG-waarde van het betonproduct.

btn btn
Producten in
nieuwe toepassingen
Producten in nieuwe toepassingen

Een voorbeeld waarin sloop- en restafval wordt gerecycled tot een nieuw, duurzaam betonproduct is Legioblock®. Dit is een compleet groene steen die in eigen huis is ontworpen en ontwikkeld en die op onze vestiging in Son wordt geproduceerd.

Meer over Legioblock
btn btn