Grond verontreinigd met asbest

asbesthoudende grond

Asbest is een mineraal dat ooit veelvuldig werd gebruikt voor gebouwen, woningen en in producten, zoals verf. Het was erg geschikt als bouwmateriaal vanwege de sterkte, isolerend vermogen, duurzaamheid en brandwerendheid. Bovendien was asbest relatief goedkoop. Helaas werden de risico’s van asbest op de gezondheid pas later bekend. Wanneer je asbestvezels inademt kan dit op langere termijn longkanker, mesothelioom en andere gezondheidsproblemen veroorzaken. Door slijtage en vervuiling door calamiteiten (brand), onzorgvuldige sloopwerkzaamheden, industriële activiteiten en afvalstortplaatsen kan asbest op of in de bodem, of in de lucht terecht komen.

Gevolgen voor gezondheid en milieu

Jaarlijks sterven er naar schatting zo’n 700 mensen in Nederland aan de gevolgen van asbestvezels in de lucht. Het is daarom belangrijk om asbest uit de grond te verwijderen, omdat het risico bestaat dat asbestvezels vrijkomen en ingeademd worden door mensen en dieren. Bovendien kan asbesthoudende grond ook leiden tot verontreiniging van bodem en grondwater.

Verwijderen en afvoeren van asbesthoudende grond

Asbesthoudende grond kan een gevaar vormen wanneer er verstoring plaatsvindt en de asbestvezels vrijkomen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij graafwerkzaamheden of andere activiteiten die de grond aantasten. Daarom is het belangrijk om asbesthoudende grond op de juiste manier te ontgraven en af te voeren.

Het verwijderen van asbesthoudende grond is een zorgvuldig proces dat moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde en gecertificeerde specialisten. Voor sanering van verontreinigde grond, waaronder grond met asbest, is het verplicht om een saneerder in hand te nemen die in het bezit is van een BRL7000 certificaat ‘uitvoering van (water)bodemsaneringen’. Zij hebben de juiste uitrusting, kennis en certificering om de grond veilig te verwijderen en af te voeren. Asbesthoudende grond moet correct worden vervoerd in vrachtwagens met dichte kleppen, en afgevoerd naar een verwerkingslocatie die is goedgekeurd voor de verwerking van grond met asbestverontreiniging.

Reinigen van grond met asbest

Het reinigen van asbesthoudende zandgrond is een cruciale stap om de concentratie van asbestvezels in de grond te verminderen tot niveaus die veilig zijn voor mens en milieu.

Er zijn verschillende methoden voor het reinigen van grond verontreinigd met asbest. De meest geschikte methode hangt af van factoren zoals de locatie, de grootte van het gebied en de concentratie van asbest in de grond.

Zeven
Ten eerste kan asbestgrond (behalve klei) worden gezeefd met een sterrenzeef of schudzeef. Deze techniek werkt alleen als de grond grote stukken hechtgebonden asbest bevat. Daarnaast is het mogelijk om kleigrond nat te zeven. Dit proces wordt ook wel ‘aquaseperation’ genoemd. Ook hierbij geldt dat de grond enkel kan worden gereinigd wanneer het grote stukken (> 4 mm) hechtgebonden asbest bevat. Deze techniek is alleen geschikt voor industriële grond.

Extractieve grondreiniging
Een andere bewezen reinigingsmethode voor asbesthoudende grond is extractieve grondreiniging. Hiermee kan zanderige grond met asbest en eventuele nevenverontreinigingen worden gereinigd. Dit is een nat reinigingsproces waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillen in deeltjesgrootte en/of dichtheid tussen de grond en de verontreiniging.

Afhankelijk van de reinigingsmethode kan de asbesthoudende grond op locatie worden gereinigd, of op de vestiging van een erkende verwerker. Wanneer de verontreiniging kan worden teruggebracht tot de geldende hergebruiksnorm, kan de gereinigde grond op de (bouw)locatie worden teruggeplaatst of hergebruikt.

Grondreiniging door ervaren professionals
Het is belangrijk om te weten dat het reinigen van asbesthoudende grond een zorgvuldig proces is dat moet worden uitgevoerd door ervaren professionals. Zij zullen de juiste uitrusting en beschermingsmiddelen gebruiken om ervoor te zorgen dat ze zelf en anderen beschermd blijven tegen de gevaren van asbest.

Vermoeden van asbest in de bodem?

Asbesthoudende grond is dus een serieus probleem. Het is belangrijk om de concentraties asbest uit de grond te verwijderen of zodanig te verlagen dat de gezondheid en het milieu wordt beschermd.

Als u vermoedt dat u op asbesthoudende grond werkt of leeft, kunt u een bureau inschakelen wat bodemonderzoeken uitvoert. Op een bouwlocatie dient u verplicht een bodemonderzoek uit te laten voeren als onderdeel voor de aanvraag van een bouwvergunning. Een dergelijk bureau kijkt naar de gehele milieukundige samenstelling van de bodem en brengt alle aanwezige verontreinigingen in kaart die zich in de bouwgrond bevinden, waaronder mogelijke asbestverontreiniging.

 

Jansen Recycling: extractieve reiniging van asbest verontreinigde grond

Op de verwerkingslocatie in Helmond heeft Jansen Recycling een extractieve grondreinigingsinstallatie. In deze installatie verwerken we verontreinigde zanderige grond door middel van een nat reinigingsproces. Door deeltjesscheiding wordt de verontreiniging gescheiden van de zandfractie. Het schone zand wordt gekeurd en gecertificeerd en is een volwaardig alternatief voor natuurlijk (beton)zand.

Kunnen wij u helpen? Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten.

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier