MKI waarde van beton

mki waarde beton

In aanbestedingen wordt het steeds belangrijker: de MKI-waarde van betonmengsels en -producten. Maar wat is de MKI en waarom is deze waarde zo belangrijk? In dit artikel gaan we hier verder op in.

Wat is de MKI waarde?

MKI staat voor Milieu Kosten Indicator. De MKI vat de milieu-impact van een materiaal of product samen in één enkele score die wordt uitgedrukt in euro’s. Dit is de schaduwprijs die het zou kosten om de negatieve milieu-invloeden die ontstaan tijdens te levenscyclus van een product te compenseren.

Voor beton is dit een waarde per kuub (m3). Deze prijs hoeven klanten niet daadwerkelijk te betalen, maar maakt onder andere inzichtelijk of een product duurzaam wordt geproduceerd. Met deze maatstaaf kun je dus eenvoudig de milieu-impact van producten en projecten vergelijken.

De infrasector heeft de MKI-waarde van beton nodig voor EMVI of BPKV aanbestedingen. Daarnaast kan de B&U-sector met onder meer de MKI-waarde van beton de Milieu Prestatie Gebouw (MPG) berekenen. Beide wordt in toenemende mate belangrijk.

 

De MKI waarde van beton berekenen

De MKI wordt berekend op basis van een levenscyclusanalyse (LCA); een internationaal wetenschappelijk erkende methode om milieuprestaties te kwantificeren.

De levenscyclus begint bij de winning en het transport van de grondstoffen. Vervolgens worden de milieukosten van de productie en de toepassing van het product in kaart gebracht. Als laatste komen tegen het einde van de levensduur de kosten voor demontage, transport, en hergebruik als product of als grondstof (bijvoorbeeld granulaat) erbij.

Al deze fases vormen de basis voor de MKI-waarde van beton. Sinds 2018 kunnen wij met behulp van EcoChain software de MKI-waarde van onze betonmengsels berekenen, conform de Europese norm EN 15804.

 

De voordelen van de MKI

Aan de MKI zitten verschillende voordelen voor producenten, leveranciers en de hele betonketen:

  • De score geeft een compleet beeld van de daadwerkelijke milieu-impact van een betonproduct
  • Producenten of leveranciers zien in één oogopslag hoe de waarde tot stand komt en waar zij op kunnen innoveren.
  • Het is een eenduidige en rechtlijnige berekening waarmee je betonproducten van verschillende aanbieders makkelijk kunt vergelijken.
  • De MKI van beton is eenvoudig te toetsen. Voor een LCA-berekening is een bepalingsmethode en toetsingsprotocol vastgesteld waardoor de milieuprestaties objectief worden beoordeeld.
  • Doordat de MKI kwantitatief is zorgt dit voor een transparante beoordeling door opdrachtgevers. Alle partijen weten waar ze op worden beoordeeld.
  • De MKI stimuleert verduurzaming over de gehele betonketen

MKI steeds belangrijker instrument in aanbestedingen

Om milieuambities te realiseren gebruiken bedrijven en overheden in toenemende mate de MKI als kwaliteitscriterium in aanbestedingen. Aanbiedingen met een lagere MKI-waarde scoren dan beter.

In het kader van het betonakkoord is zelfs afgesproken om per 1 oktober 2021 te starten met het vastleggen van contracteisen en gunningscriteria voor beton. Vanaf dan is de MKI met de daaraan gekoppelde plafondwaarden en gunningscriteria hét instrument om in de aanbesteding op te sturen. Daarbij is circulair slopen opgenomen als contracteis om een lagere MKI te stimuleren.

Dit betekent dat bij een sloopproject minimaal 60% van het vrijkomende beton direct moet worden hergebruikt of gerecycled tot kwalitatief hoogwaardige secundaire grondstoffen voor de bouw. Dit minimale percentage gaat de komende jaren verder stijgen. De eisen voor hergebruik van gerecycled beton zijn afhankelijk van de toepassing.

 

Verduurzaming beton onze prioriteit

Het verlagen van de footprint van de materialen die wij op de markt zetten heeft een hoge prioriteit. Om de MKI zo laag mogelijk te houden passen wij een hoog percentage gerecycled materiaal, of secundaire grondstoffen, toe aan onze betonmengsels. Daarnaast werken we met cementloos beton, oftewel geopolymeerbeton. Hierbij is het bindmiddel cement vervangen door geopolymeren wat zorgt voor een lagere MKI-waarde.

De toepassing van secundaire grondstoffen in combinatie met geopolymeren als bindmiddel in het beton geeft de allerlaagste MKI. Deze combinatie heeft zich al succesvol bewezen in verschillende projecten, zoals de toepassing in funderingen voor klimaatbestendige woningen en een innovatieve fietsbrug van cementloos beton.

 

Meer informatie?

Nieuwsgierig naar wat we voor u kunnen betekenen, of op zoek naar meer informatie over de MKI van beton? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier