Duurzame sloop Huis voor de Stad Helmond

Duurzame sloop Huis voor de Stad Helmond

Op de plek van het huidige stadskantoor aan de Weg op den Heuvel in Helmond komt een nieuw en duurzaam Huis voor de Stad. Het stadskantoor wordt op een duurzame manier ”geoogst”, waarbij herbruikbare (bouw)materialen een nieuwe toepassing krijgen. Jansen Infra voert de sloopwerkzaamheden uit, in opdracht van Mertens Bouwbedrijf B.V.

Duurzame oogst bouwmateriaal en sloopafval

Het oude stadskantoor slopen we volgens de methode ”selectief en milieukundig slopen”. Het gaat om het laatste gedeelte van het gebouw, waarbij het geraamte in tact blijft. We zijn gestart met het handmatig demonteren van onderdelen in het gebouw. Alle direct herbruikbare materialen zoals deuren, verlichting, radiatoren en isolatiemateriaal worden verwijderd en gescheiden opgeslagen. Uiteindelijk krijgen deze bouwmaterialen een nieuwe toepassing in het nieuwe Huis voor de Stad of bij andere bouwprojecten van de betrokken projectpartners, of worden via een speciaal ingerichte marktplaats aangeboden.

Niet direct herbruikbare materialen zoals PVC, oud ijzer en bouwafval plaatsen we in de daarvoor bestemde containers op locatie en voeren we af naar erkende verwerkers in de regio. Zij verwerken deze afvalstromen tot herbruikbare grondstoffen. Jansen Recycling verwerkt bijvoorbeeld het betonpuin tot secundair zand en grind voor nieuw beton en steenpuin tot bouwstof voor funderingsmateriaal in de wegenbouw.

Registratie van bron tot eindtoepassing

Het verwerkingsproces van herbruikbare materialen leggen we vast in een daarvoor ingericht registratiesysteem. Via beeldmateriaal brengen we in kaart welke weg de verschillende onderdelen afleggen: van demontage, opslag en transport tot nieuwe toepassing. Dit wordt periodiek gerapporteerd naar de architect en de projectleider. De registratie van het verwerkingsproces is onderdeel van de slooprichtlijnen voor een circulaire sloop. Wij worden hierin begeleid en gecontroleerd door SGS Intron.

Bouwrijp maken perceel

Naast het duurzame sloopwerk verzorgt Jansen Infra ook de asbestsanering en de grondwerkzaamheden voor het geheel bouwrijp maken van het perceel. Het nieuwe Huis voor de Stad is naar verwachting medio 2023 gereed.

Duurzaam Huis voor de Stad ontmoetingsplaats in Helmond

In het Huis voor de Stad worden publieksfuncties, het ambtelijk kantoor en het bestuur bij elkaar gebracht. De gemeentelijke onderdelen worden hiermee van vier locaties in Helmond op één locatie gecombineerd en fungeert als ontmoetingsplaats voor inwoners en ambtenaren van Helmond.

Duurzame sloop Huis voor de Stad Helmond Duurzame sloop Huis voor de Stad Helmond

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier