Metamorfose Strijp-T

Na Strijp-S en Strijp-R gaat nu ook Strijp-T op de schop. Het oude Philips-fabrieksterrein ondergaat een ingrijpende vernieuwing en wordt duurzamer en groener.

Transformatie oud Philips-fabrieksterrein

Daar waar Philips zijn grootste successen heeft behaald en waar NXP en ASML zijn ontstaan, wordt ruimte gemaakt voor andere hoogwaardige bedrijven in de hoek van innovatie, design en maakindustrie. Van sloop is geen sprake, de bestaande gebouwen worden van binnen volledig getransformeerd zodat het historische karakter van Strijp-T bewaard blijft. Aan de rand van het terrein is er de mogelijkheid voor uitbreiding. Eventuele nieuwbouw zal dan ook in de stijl van de bestaande bouw gerealiseerd gaan worden.

Uitbreiding TAQ gebouw

Sinds begin 2017 is Settels Savenije Group in het TAQ-gebouw, het oude pompgebouw van Philips, gehuisvest. De total solution provider voor de hightech industrie breidt momenteel zijn locatie uit met 5000 m2. Het nieuwe oppervlak is onder andere bedoeld voor de productie van precisie-onderdelen en een cleanroom. Om de nieuwbouw te kunnen realiseren wordt het gebied door Jansen Infra bouwrijp gemaakt.

Grondwerkzaamheden Jansen Infra

Op oude fabriekslocaties wordt vaak bodemverontreiniging constateert. Dit geldt ook voor de bouwlocatie op Strijp-T. Daarom zijn wij eerst begonnen met bodemsanering.  De verontreinigde grond wordt conform de strikte saneringscondities door ons afgegraven en in een depot geplaatst.  De bouwgrond is inmiddels geëgaliseerd en momenteel leggen we de riolering en nutsvoorzieningen aan onder saneringscondities en zorgen we voor de funderingsconstructies zodat bouwbedrijf Goevaers aan de slag kan met de bouw. Na de bouw voeren wij de afbouwwerkzaamheden uit.

Meer informatie?

Voor een update over het project of meer informatie over de grondwerkzaamheden kunt u contact met ons opnemen.

metamorfose Strijp-T
Jansen Infra aan het werk op Strijp-T

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier