Reconstructie Provinciale weg N279 Asten-Meijel

reconstructie N279

De N279 is een Provinciale weg door Noord- Brabant en Limburg, met een totale lengte van ruim 70 kilometer. Het gedeelte tussen Asten en het Limburgse Meijel was toe aan groot onderhoud. Het wegdek bestond deels uit oud cementbeton, dat is vervangen met stil asfalt. Daarnaast is de verkeersveiligheid en de natuur in het gebied verbeterd.

Inname betonpuin

Dura Vermeer is de hoofdaannemer van dit project en heeft collegabedrijf firma van de Beeten uit Erp in de hand genomen voor vervoer van het puin, dat vrijkwam bij het opbreken van het oude wegdek. In opdracht van laatstgenoemde neemt Jansen Recycling ruim 8500 ton aan schoon betonpuin in op de recyclingvestiging te Helmond, waar het wordt verwerkt tot nieuw betongranulaat. Dat is geschikt als grindvervanger voor de productie van beton en betonwaren.

Secundaire grondstoffen uit schoon betonpuin

Met onze puin- granulaat en grondrecycling installatie in Helmond produceren wij o.a. beton- en menggranulaat, 0-4 zand en grind. Deze hoogwaardige materialen kunnen als secundaire bouwstoffen worden ingezet voor de Weg- en Waterbouw en in de productie van beton en betonwaren. Hiermee wordt het gebruik van primaire grondstoffen beperkt.

Voor het project N279 leveren we tevens KOMO gecertificeerd menggranulaat, wat dient als funderingslaag voor het nieuwe wegdek.

Verbetering verkeersveiligheid en natuur

De Provincie Noord-Brabant greep dit project ook meteen aan voor verbetering van de verkeersveiligheid en de omliggende natuur. Zo is er een rotonde aangelegd bij de Buizerdweg, zodat verkeer veiliger de weg op- en af kan rijden en (brom)fietsers veiliger over kunnen steken. Voor natuurverbetering zijn er twee faunapassages aangelegd, waardoor dieren uit nationaal park de Groote Peel de weg veiliger kunnen kruisen. Ook is er extra groen langs de weg aangeplant.

reconstructie N279
reconstructie N279

Contact

Interesse in onze diensten rond recycling en afzet van bouwmaterialen? Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten.

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier