Provincies verantwoordelijk voor bestrijden Japanse duizendknoop

provincie japanse duizendknoop

De Aziatische exotische plant, ook wel de Japanse Duizendknoop genoemd, vormt voor veel provincies, gemeenten en waterschappen in Nederland een groot probleem. De plant wordt tot de meest invasieve exoten gerekend en zodra de plant eenmaal is geworteld, is hij zeer moeilijk te verwijderen. De wortels en stengels van deze woekerplant hebben een enorme groeikracht en zijn zó sterk dat ze schade kunnen veroorzaken aan funderingen van gebouwen, dijken, wegen, fietspaden, rioleringen en bouwwerken.

Decentralisatie natuurbeleid

Met de decentralisatie van het natuurbeleid zijn provincies verantwoordelijk om invasieve exoten aan te pakken. In eerste instantie geldt dit voor uitheemse soorten die op de Unielijst van de EU staan. Dit is een Europese lijst met schadelijke plant- en diersoorten.

Provincies zijn voor deze soorten verantwoordelijk om samen met gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders en andere betrokken partijen eliminatie- en beheersplannen op te stellen en uit te voeren.

 

Geen wettelijke verplichting

Tot verbazing van velen staat de Japanse duizendknoopvariant (nog) niet op deze lijst. Er bestaat dus geen wettelijke verplichting voor overheden om deze soort uit te roeien.

De plant- en diersoorten op de Europese Unielijst zijn verboden om in bezit te hebben, te verhandelen, importeren of te transporteren. En niet onbelangrijk: provincies en terreineigenaren zijn dan verplicht om de soort te elimineren.

Dat is met de deze duizendknoopvariant nou net het probleem. Een 100% effectieve bestrijdingsmethode voor de plant is er nog niet, waardoor verplichte uitroeiing een zorg zou zijn. Ook is behandeling van grond waarin de plant groeit heel kostbaar en tijdrovend.

 

Lokale aanpak

Maar helemaal niks doen is geen optie, doordat de plant zich razendsnel verspreid en schade aanbrengt aan gebouwen en infrastructuur. Over een tijdje zijn de gevolgen dan niet meer te overzien. Daarnaast verdringt de woekerplant andere inheemse planten en struiken.

In Nederland is de aanpak van de Aziatische duizendknoop, net als voor andere invasieve exoten,  gedecentraliseerd geregeld. Provincies zijn verantwoordelijk en sturen daarbij de gemeenten aan. Samen met lokale partijen wordt beoordeeld welke bestrijdings-, beheers- en herstelmaatregelen nodig zijn in de regio.

 

Nationaal handelsverbod duizendknoop

Vanuit de zorgen van verschillende politieke partijen is door het ministerie van Landbouw en Natuur deze Aziatische Duizendknoopsoort wel voorgedragen voor plaatsing op de Europese Unielijst, voor zorgwekkende invasieve uitheemse soorten.

Vooruitlopend op een Europees verbod geld vanaf 1 januari 2022 in Nederland een nationaal handelsverbod voor drie soorten Aziatische duizendknopen, waaronder de Japanse variant. Dit verkoopverbod geldt ook voor met duizendknoop besmette grond.

 

Inspanningsverplichting

Na ontgraving van grond met de Japanse woekerplant heeft de terreinbeheerder de inspanningsverplichting om verdere verspreiding van de plant te voorkomen. Het is daarom sterk aan te raden om nazorgmaatregelen te treffen en periodieke controles uit te voeren op de locatie. Dan kan tijdig actie worden ondernomen als de woekerplant toch weer begint te groeien.

 

Meer informatie

Er wordt volop onderzoek gedaan en geëxperimenteerd met mogelijke beheersmaatregelen en verdelgtechnieken voor de Japanse woekerplant. Jansen Recycling biedt een bewezen effectieve verwerkingsmethode voor het geheel elimineren van deze plant. Wilt u weten wat voor uw project kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier