Provincies verantwoordelijk voor bestrijden Japanse duizendknoop

provincie japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop vormt voor veel provincies, gemeenten en waterschappen in Nederland een groot probleem. De plant wordt tot de meeste invasieve exoten gerekend en zodra de plant eenmaal is geworteld, is hij zeer moeilijk te verwijderen. De wortels en stengels van de Japanse duizendknoop hebben een enorme groeikracht en zijn zó sterk dat ze schade kunnen veroorzaken aan funderingen van gebouwen, dijken, wegen, fietspaden, rioleringen en bouwwerken.

Decentralisatie natuurbeleid

Vanwege de decentralisatie van het natuurbeleid zijn de provincies met terugwerkende kracht verantwoordelijk gesteld voor de economische schade veroorzaakt door de Japanse duizendknoop. Zij zijn verplicht om eliminatie-, beheers- en herstelmaatregelen om uit te voeren in hun regio. Samen met andere betrokken partijen, zoals gemeenten, waterschappen en andere terreinbeheerders stellen zijn hiervoor eliminatie- en beheersplannen op.

Contact aanvraag

 

Bestrijden van Japanse Duizendknoop

Het is belangrijk dat het bestrijden van de Japanse duizendknoop op de juiste wijze gebeurt en dat de plant volledig verwijderd wordt. Want als slechts één klein stukje van de Japanse duizendknoop toch per ongeluk achterwege blijft, krijgt de plant kans om wéér wortel te schieten en zal het zich binnen no-time te wéér verspreiden.

Inmiddels zijn er diverse bestrijdingsmethoden waar onderzoek en praktijkervaring mee is opgedaan. Voor provincie Limburg heeft Jansen Recycling B.V. meegeholpen met de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Op locatie is door de aannemer een speciale voorbehandeling uitgevoerd. Nadat de bladeren van de duizendknoop verwijderd waren, zijn de planten kort gemaaid.

Vervolgens is de grond afgegraven en afgevoerd naar de locatie van Jansen Recycling B.V. waar de, met duizendknoop verontreinigde, grond eerst is verkleind en daarna intensief verhit in de thermische reinigingsinstallatie. Dit zorgt ervoor dat de kiemen en wortelkernen volledig worden vernietigd.

Contact

Grondverzet en thermische reiniging is vooral interessant als het grotere aangetaste gebieden betreft en er snel en zorgvuldig moet worden gehandeld. Kunnen wij ook iets voor u betekenen met het bestrijden van de Japanse duizendknoop? Neem dan contact met ons op.

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier