Grondreiniging

Voor grondreiniging beschikt Jansen Recycling over een stationaire reinigingsinstallatie te Helmond en een mobiele reinigingsinstallatie voor inzet bij grootschalige projecten. Hiermee worden verontreinigde grond, asbesthoudende grond, baggerspecie, RKG-slib, veegzand, zeefzand en andere fijnkorrelige afvalstromen op een verantwoorde en efficiënte wijze bewerkt tot nuttig toepasbare secundaire grondstoffen. In beide installaties worden afvalstoffen verwerkt volgens het principe van extractieve reiniging. Deze techniek maakt gebruik van deeltjesscheiding waarbij verontreinigingen zich hechten aan een slibfractie die afgescheiden wordt van een schone zandfractie.

Stationaire grondreiniging
De stationaire reinigingsinstallatie binnen de verwerkingslocatie te Helmond richt zich hoofdzakelijk op de verwerking van afvalstoffen tot hoogwaardige fijnkorrelige toeslagmaterialen voor toepassing in beton. De eindproducten worden, voorzien van KOMO-productcertificaat, vooral afgezet bij de betoncentrales en productielocaties van Jansen Beton B.V. en Jansen Betonwaren B.V. als volwaardig alterantief voor natuurlijk (beton)zand.

Mobiele grondreiniging
De mobiele reinigingsinstallatie wordt doorgaans ingezet bij groot-schalige bagger- en/of saneringsprojecten waarbij de vrijkomende afval-stoffen verwerkt worden tot herbruikbaar zand in de klasse ‘wonen’ of klasse ‘industrie’ conform de bepalingen uit het besluit Bodemkwaliteit.

Alle activiteiten op het gebied van grondreiniging van Jansen Recycling B.V. worden uitgevoerd onder een procescertificaat op basis van de BRL 7500.

Inlichtingen
Meer weten over de mogelijkheden van grondreiniging? Neem contact op met één van onze medewerkers via het nummer +31 (0)88 877 87 78 of per e-mail: info@ajansenbv.com.

Documenten:
Brochure Katwijk

Certificaat BRL 2502

Certificaat BRL 7500

Jansen Recycling Grondreiniging


Mobiele grondreiniging