Puinrecycling

Het aanleveren van ongebroken puin en soortgelijke steenachtige materialen of het afhalen van hieruit geproduceerde hoogwaardige granulaten. Voor beide mogelijkheden kunt u bij de verwerkingslocaties in Helmond en Son terecht of gebruik maken van de dienstverlening van Jansen Recycling op het gebied van puinrecycling en mobiel breken.

Zowel binnen de vaste puinrecycling verwerkingslocaties als bij mobiel breken ondergaat het te verwerken puin een strenge controle alvorens het verwerkt wordt. Na verwerking worden de eindproducten naar aard en soort gescheiden opgeslagen waarbij onderscheid gemaakt wordt in de volgende hoofdcategorieën:

Recyclinggranulaat voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof in verhardingslagen van steenmengsel, bijvoorbeeld menggranulaat 0-16 mm, menggranulaat 0-31,5 mm, betongranulaat 0-31,5 mm, hydraulisch menggranulaat 0-45 mm, niet-teerhoudend asfaltgranulaat of hiervan afgeleide producten. Dit recyclinggranulaat wordt hoofdzakelijk afgezet in de wegenbouw om toegepast te worden als funderingslaag maar voldoet eveneens prima in ophogingen en/of aanvullingen.

Recyclinggranulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton, bijvoorbeeld menggranulaat 4-32 mm, betongranulaat 4-32 mm of hiervan afgeleide producten. Bij de productie van deze granulaten ondergaat het puin, nadat het gebroken is, een intensieve wassing, waarbij zowel de fijne fractie als de verontreinigingen volledig uit het granulaat verwijderd worden. Op deze wijze ontstaat een hoogwaardig alternatief voor natuurlijk grind.

De combinatie van een puinbreekinstallatie met een puinwasinstallatie stelt Jansen Recycling tevens in staat om naast de reguliere puinstromen tevens verontreinigde steenachtige stromen te accepteren en te verwerken tot nuttig toepasbare secundaire grondstoffen. Enkele voorbeelden hiervan zijn steenachtige residuen uit andere (afval)verwerkingsprocessen, ballastgrind, zeefoverloop, sorteerpuin, ovenbodems, etcetera.

Inlichtingen puinrecycling
Wilt u puin aanleveren of recyclinggranulaat afhalen? Neem contact op met één van onze medewerkers via +31 (0)88 877 87 78 of info@ajansenbv.com.

Documenten:
Certificaat mobiel breken menggranulaat en betongranulaat 0/31,5