Slopen met belendingen

slopen met belendingen

De sloop van een gebouw of object is vaak een onderdeel van bouw- en infraprojecten. Bij sloopwerkzaamheden bestaat een verhoogd risico op schade en hinder in de omgeving. Vooral als je te maken hebt met direct naastgelegen gebouwen, ook wel belendingen genoemd, is het belangrijk om maatregelen te nemen om dit te voorkomen.

Bouwkundige vooropname bij slopen met belendingen

Voorafgaand aan de sloop brengt de aannemer de risico’s in kaart die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen optreden. Als het gaat om een pand met belendingen, is een bouwkundige inspectie van de naastgelegen gebouwen een belangrijk onderdeel van de risico-inventarisatie.

Een bouwkundige inspectie, of bouwkundige vooropname, is bedoeld om de staat van een object vast te leggen, vóór aanvang van de sloop. Alle bouwkundige gebreken worden vastgelegd en overzichtelijk gerapporteerd. Dit dient als referentiepunt wanneer er eventuele schade optreedt aan de belendingen tijdens de uitvoering van de sloopwerkzaamheden. De technische opname van belendingen wordt gedaan door een onafhankelijke partij die staat ingeschreven bij het NIVRE (Nederlands Instituut voor Register Experts) en in het bezit is van een BRL 5024 certificaat.

Discussies uitsluiten bij schade aan belendingen

Het uitvoeren van een bouwkundige opname is een onderdeel van de risicobeheersing. In elke fase van een bouwproject bestaat namelijk de kans op schade aan belendingen, bijvoorbeeld in de vorm van scheurvorming of verzakking. De bouwkundige opname vooraf sluit alle discussie over eventuele schade aan belendingen uit. De partij die het vooronderzoek uitvoert levert een overzichtelijk rapport op, waarin exact staat omschreven in welke staat de belendingen verkeren. Alle betrokken partijen zijn daardoor vooraf goed geïnformeerd.

Wanneer er tijdens de sloop of bouw toch schade optreedt aan belendingen kan een bouwkundig expert of verzekeraar aan de hand van de bouwkundige vooropname snel herleiden of de schade door de werkzaamheden is veroorzaakt. Een bouwkundige vooropname is dus een uitstekend middel om discussies over het ontstaansmoment van de schade te voorkomen of te vereenvoudigen. Na afloop van het sloopproject vindt er normaliter ook een eindopname plaats.

Hinder door trillingen

Bij slopen is het voorkomen van hinder voor omwonenden ontzettend belangrijk. Vooral trillingen door het gebruik van sloopmateriaal geeft de grootste hinder en de grootste kans op schade in de omgeving. Een mogelijke beheersmaatregel is de plaatsing van trillingsmeters die de trillingen tijdens de sloopwerkzaamheden monitoren. Bij overschrijding van het toegestane niveau krijgt de uitvoerder een melding via een SMS of e-mail. Diegene kan vervolgens de oorzaak onderzoeken en eventueel actie ondernemen door de sloopmethodiek aan te passen. Om schade door trillingen bij belendingen te voorkomen wordt het te slopen pand handmatig losgezet van het naastgelegen object.

slopen met belendingen
slopen met belendingen

Omgevingsmanagement

Naast het nemen van voldoende maatregelen om schade en hinder bij sloop te voorkomen, is communiceren met de omwonenden van groot belang. Een omgevingsmanager informeert de omgeving over wanneer welke werkzaamheden worden uitgevoerd en welke maatregelen er worden getroffen om schade te voorkomen en overlast te beperken. Omwonenden krijgen bijvoorbeeld brieven in de bus of er worden een of meerdere bewonersavonden georganiseerd. Op deze manier voelen omwonenden zich betrokken en gehoord.

Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid

Regels voor veilig slopen en bouwen zijn vastgelegd in de landelijke ‘Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid’. Deze richtlijn onderkent de risico’s bij sloop en heeft als doel om gemeenten, opdrachtgevers en uitvoerders te ondersteunen bij veilig slopen en bouwen. Daarin is de bouwkundig vooropname en een monitoringsplan opgenomen als noodzakelijke onderdelen bij een sloop- of bouwproject.

Contact

Jansen Infra is een erkend sloopbedrijf en onder andere gespecialiseerd in slopen met belendingen. Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten voor meer informatie en advies.

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier