Verspreiding Aziatische duizendknoop voorkomen bij grondverzet

uitroeien uitheemse plantensoort Limburg

Bent u verantwoordelijk voor de bouw van bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk of panden op een bedrijventerrein? Is er Japanse Duizendknoop op de bouwlocatie aanwezig? Controleer dit goed voordat de bouwwerkzaamheden gaan starten. Deze exotische woekerplant kan namelijk grote schade aanbrengen aan gebouwen en funderingen en is lastig uit te roeien. Grondverzet is een van de belangrijkste oorzaken van verspreiding van deze invasieve exoot. Hier moet dus zorgvuldig mee worden omgegaan.

Ontgraving grond

Hoe gaat dit in zijn werk? Wanneer de invasieve exoot wordt geconstateerd op de bouwlocatie dient het afgraven en verwijderen van de plant opgenomen te worden als afzonderlijke bestekpost. Alleen dan, of wanneer de opdrachtgever hier apart opdracht voor geeft, zijn grondwerken binnen een groeilocatie van de Aziatische plant toegestaan.

Wanneer het grondwerk niet als afzonderlijke bestekpost is opgenomen wordt het als meerwerk vergoed aan de uitvoerende aannemer.

 

Plan van aanpak grondwerkzaamheden Japanse woekerplant

Om grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van de Japanse woekerplant te doen moet de uitvoerend aannemer een plan van aanpak opstellen voor de uitvoering en nazorg. Dit plan dient in lijn te zijn met de eisen en aanwijzingen zoals opgenomen in het landelijk protocol Aziatische duizendknopen, voor het voorkomen van verspreiding bij grondwerk. De uitvoerende partij legt het plan voor bij de grondeigenaar of terreinbeheerder ter akkoord.

Zorgvuldig grondverzet van besmette zandgrond is geen garantie voor totale verwijdering van de woekerplant, maar het kan het risico op verspreiding en schade maximaal beperken.

 

Samenwerking met een gecertificeerd uitvoerder

Het is sterk aan te bevelen om de ontgraving uit te laten voeren door een erkende partij met ruime kennis en ervaring in het ontgraven van verontreinigde grond. Een dergelijke aannemer is in het bezit van een BRL7000 certificaat.

Daarnaast bestaat het risico dat wortels of stengels achterblijven bij de grondwerkzaamheden, waardoor de woekerplant weer uit kan groeien. Het is daarom van belang om goed te controleren of volgens het opgestelde plan van aanpak wordt gewerkt.

Bij voorkeur begeleidt en controleert een onafhankelijk milieukundig begeleider het werk en stuurt bij waar nodig. Diegene dient de duizendknoop te kunnen herkennen en te controleren of de plant na de afgraving nog aanwezig is of niet.

 

Transport van besmette grond

Handel van grond met de invasieve exoot is in Nederland verboden. Vervoer mag alleen plaatsvinden in het kader van uitroeiing, bestrijding of beheersing. De grond moet worden afgevoerd naar een erkende verwerker invasieve exoten.

Zorg ervoor dat de bak goed wordt afgedekt zodat er tijdens het vervoer geen plantdelen af kunnen waaien. Daarnaast moet de bak bij retourvrachten tussendoor worden gereinigd. De milieukundig begeleider ziet hierop toe.

 

Behandelmethoden

Er is de laatste tijd veel onderzoek gedaan naar effectieve methoden om de uitheemse plant in bedwang te houden of volledig uit te roeien. Het blijkt dat behandeling door hygiënisatie een grote garantie biedt op het onschadelijk maken van de duizendknoopresten. Maar dit is wel een kostbare methode, omdat het proces veel energie kost.

Maak daarom een afweging van het verspreidingsrisico bij onvolledige verwerking en de kosten die daarbij komen kijken.

 

Hergebruik zandgrond

Wanneer behandelde grond wordt hergebruikt op een bouwlocatie bestaat de kans dat er nog duizendknoopresten aanwezig zijn. Er kan in principe geen 100% garantie worden geleverd dat de gehele partij vrij is van wortels en stengels. Er kan een kluit van de wagen vallen tijdens het transport waardoor omliggende gronden kunnen worden besmet. Ook dieren kunnen wortelstengels of zaden van de woekerplant verplaatsen.

Daarom kan bij de aanvoer van grond vooralsnog alleen een inspanningsverplichting worden aangehouden om grond op de locatie te controleren. Het is sterk aan te raden een nazorgplan op te stellen en het terrein regelmatig te controleren op eventuele aanwezigheid van de woekerplant.

Grond kan op locatie worden hergebruikt, indien:

  • de partij thermische is behandeld, door middel van hygiënisatie
  • de grond afkomstig is uit zandwinning
  • de partij grond RAG gecertificeerd is, oftewel geslaagd is voor de ”onkruidproef”
  • als de grond gezeefd is. Omdat het risico bestaat dat er plantenresten achterblijven is bij gezeefde grond altijd nazorg nodig.
  • De grond een visuele inspectie is ondergaan, waarbij is geconcludeerd dat er geen duizendknoop (meer) aanwezig is.

 

Meer informatie

Jansen Recycling past de hygiënisatiemethode toe om de plant inclusief wortelstengels geheel uit de partij grond te verwijderen. Kunnen wij u helpen? Neem contact op met onze experts voor meer informatie en advies.

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier