Wat is hogesterktebeton (HSB)?

hogesterktebeton trudotoren

Hogesterktebeton is een betonmengsel met een sterkteklasse hoger dan C55/67. Het biedt constructief gezien vele mogelijkheden om slank, licht en duurzaam te bouwen.

Kenmerken hogesterktebeton

Hogesterktebeton onderscheidt zich van het traditionele grindbeton door een afwijkende samenstelling:

  • Relatief hoger cementgehalte
  • Lagere watercementfactor
  • Gebroken harde toeslagmaterialen
  • Hogere dosering van hulpstoffen
  • Bij sterkten vanaf C70/85 worden er vulstoffen, zoals silica fume, toegepast

Voordelen hogesterktebeton

Hogesterktebeton biedt vele mogelijkheden en heeft grote voordelen voor de bouw.

Hoog en slanke opbouw

Door de zeer hoge sterkte is deze betonsoort uitermate geschikt voor hoogbouw. Doordat het beton een hoge druklast kan opnemen, kan er slank gebouwd worden waardoor het vloeroppervlak maximaal benut wordt.

Sterk en snel

Een aantrekkelijke eigenschap van hogesterktebeton is de snelle sterkte-ontwikkeling van het beton. Daarmee kan het bouwtempo worden verhoogd. Ook biedt het mogelijkheden om flexibel te bouwen doordat betonelementen kort voor het gebruik geproduceerd kunnen worden.

Slijtvast en duurzaam

Bij hogesterktebeton kan een goede verdichting gerealiseerd worden. De hoge dichtheid, in combinatie met de hulpstoffen, maken het beton slijtvast. Door de hoge slijtweerstand is hogesterktebeton geschikt voor vele toepassingen en is er minder onderhoud nodig. Het beton voldoet aan de strengste milieuklasse die in Nederland van toepassing is. De watercementfactor, een belangrijke parameter voor duurzaamheid, is lager dan 0,45.

kubel; hogesterktebeton

Verwerking hogesterktebeton

Hogesterktebeton is goed te verwerken op de gebruikelijke manieren: met een betonpomp of pompmixer, via de goot of met een kubel. Het beton heeft andere verwerkingseigenschappen dan grindbeton. Zo lijkt de specie hoog vloeibaar maar is dit eigenlijk niet door de hulp- en vulstoffen. Omdat het betonmengsel stabiel is dempen de trilnaalden uit, waardoor dat de werking ervan beperkt blijft. Goed en diep trillen op korte afstanden is dus noodzakelijk.

Een ander belangrijk aandachtspunt is een continue en tijdige aanvoer van het betonmortel tijdens de stort vanwege de snelle stabilisatie. Eerder aangebracht beton mengt niet zo goed met ‘nieuw’ beton bij een te lange tussenpoos. Ook is hogesterktebeton gevoelig voor uitdroging door de lage watercementfactor. Om dit te voorkomen is het nodig om de betonspecie af te dekken.

Toepassingen hogesterktebeton

Hogesterktebeton heeft een breed toepassingsgebied vanwege de kenmerkende eigenschappen zoals de sterkte en materiaaldichtheid waardoor dat constructies met dit type beton duurzaam zijn en minder onderhoud vragen. Niet voor niets neemt de toepassing van sterktebeton een grote vlucht in hoogbouw, maar ook in de wegenbouw en waterbouw. Toepassingsgebieden zijn onder andere spannende constructies zoals bruggen en viaducten, tunnels en wegen (busbanen, snelwegen), zwaar belastende industrievloeren en hoge woon- en kantoorgebouwen.

Maatwerk

Bij beton in hogere sterkteklassen is de combinatie van eigenschappen doorslaggevend voor het resultaat. Deskundig advies over de juiste samenstelling en toepassing is belangrijk. Wij adviseren en begeleiden u graag om tot een optimale afstemming voor uw toepassing te komen.

Advies hogesterktebeton

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier