A. Jansen B.V. een van de koplopers in het Betonakkoord

Koplopers in het Betonakkoord

A. Jansen B.V. is een van de koplopers in het Betonakkoord. Dit akkoord is in het leven geroepen om de betonketen verder te verduurzamen. Op 3 september 2018 heeft Jansen Beton het landelijk Betonakkoord ondertekend.

Verduurzaming betonketen

In de betonsector is het idee ontstaan om vanuit de hele keten meer duurzaam beton te gaan leveren. Vanaf 2011 werden hier afspraken voor gemaakt in de Green Deal ‘Verduurzaming Betonketen’ die door bijna 20 (keten)partijen werd ondersteund. In 2016 was deze Green Deal afgerond. Om verder invulling te blijven geven aan de doelstellingen ontstond dat jaar het landelijk Betonakkoord. Naast betonmortelproducenten en prefab betonproducenten nemen ook aannemers en opdrachtgevers deel aan dit akkoord.

Doelstellingen Betonakkoord

Met de betrokken schakels uit de betonketen willen we komen tot een breed gedragen en onafhankelijke definitie van duurzaam beton, om deze vervolgens toe te passen in de gehele Nederlandse keten. De doelstellingen die zijn vastgelegd zijn 30% CO2-reductie in 2030 ten opzichten van 1990, met een ambitie van zelfs 49% reductie in de keten. Vanaf 2030 passen we 100% hoogwaardig hergebruik van vrijkomend beton toe. Ook werd met ingang van het akkoord direct 5% van het totaal volume toeslagmaterialen vervangen door betonreststromen.

Koplopers in het Betonakkoord

De resultaten in CO2-reductie en de verhoging van de circulariteit die we bereiken wordt bijgehouden en gemonitord. Voor Jansen Beton geldt dat we al veel verder zijn dan de doelen die landelijk zijn vastgesteld. Dit komt doordat wij betonmortel leveren met een zeer lage milieu-impact. Ook het percentage gerecycled materiaal dat wij nu al in het beton toepassen ligt zeer hoog. De betoncentrale in Son past bijvoorbeeld in de toeslagstoffen al 65% gerecyclede grondstoffen toe.

Onlangs zijn de koplopers binnen het Betonakkoord in Nederland door ABT B.V. geïnterviewd. Tijdens dit interview werd gevraagd waar wij staan met innovatieve ontwikkelingen om de milieu-impact van beton verder te verlagen. Tijdens het interview bleek dat wij in Nederland vooraan in het peloton van de koplopers lopen wat betreft de goede milieuprestaties van ons beton. Een prestatie waar we als Jansen Beton trots op zijn!

Bekijk hier het rapport van ABT bv: Koplopers laten zien dat duurzaam beton de toekomst heeft

Milieuprestaties beton

De milieu-impact wordt berekend en uitgedrukt met de Milieu Kosten Indicator (MKI). Deze moet zo laag mogelijk zijn. Door toepassing van gerecycled materiaal, of secundaire grondstoffen, kunnen we de MKI verlagen. Ook het cement als bindmiddel vervangen door geopolymeren verlaagt de MKI-waarde. De toepassing van secundaire grondstoffen in combinatie met geopolymeren als bindmiddel in het beton geeft de allerlaagste MKI.

Toepassingen geopolymeerbeton

Jansen Beton heeft al diverse succesvolle projecten op dit gebied uitgevoerd, wat door ABT B.V. in het interview zeer positief werd opgepakt. Vooral de 16 meter lange voorgespannen fietsbrug N69 van geopolymeerbeton is het paradepaardje voor Nederland. Zoiets was nog nooit eerder gedaan. Daarnaast leverden we geopolymeerbeton met de laagste MKI ooit voor de fietsbrug in Wageningen.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze inzet in het Betonakkoord en onze duurzame bedrijfsprocessen? Neem dan contact met ons op.

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier