Duurzaam beton van gerecycled betonpuin

Duurzaam beton met geopolymeer

Beton is eeuwenlang een veelgebruikt bouwmateriaal dat is samengesteld uit cement, water, zand en grind. De productie van beton gaat vaak gepaard met een hoge CO2 uitstoot. Al sinds het ontstaan van onze organisatie in de jaren ’70 zijn wij echter in staat om duurzaam beton te produceren en leveren.

Circulair werkwijze

Kenmerkend voor onze organisatie is de circulaire werkwijze die erop gericht om de herbruikbaarheid van bestaande grondstoffen te maximaliseren. Door reststromen te beschouwen als nieuwe bouwstenen, zorgen we voor een minimale impact op het milieu en vernietiging van natuurlijke grondstoffen.

Hergebruik van gerecycled betonpuin

Beton heeft een enorm lange levensduur en is volledig recyclebaar. Hierdoor kunnen we de reststromen uit onze sloopwerkzaamheden – zoals betonpuin – voor minimaal 95% hergebruiken.  Betonpuin ontstaat immers vaak omdat een gebouw zijn functie heeft verloren en niet zozeer omdat de levensduur van het pand of het beton ten einde is. Door het puinafval te recyclen en te reinigen worden nieuwe secundaire bouwgrondstoffen geproduceerd. Deze gecertificeerde eindproducten worden vervolgens toegepast als toeslagmateriaal in ons duurzame beton.

Pilot cementloos beton

Om onze betonproductie nóg verder te verduurzamen streven wij naar de productie van cementloos beton. Momenteel onderzoeken wij de mogelijkheden om het cement – als bindmiddel – te vervangen door geopolymeer. De eerste pilot met de toepassing van geopolymeer is succesvol verlopen.

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over ons duurzame beton en/of inzichten in initiatieven voor de verdere verduurzaming van onze betonproductie.

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier