Hergebruikte bouwmaterialen in woningproject Boschgaard

hergebruikte bouwmaterialen Boschgaard

In Oost Den Bosch heeft een groep Bosschenaren het initiatief genomen een duurzaam bouwproject te realiseren. In samenwerking met woningcorporatie Zayaz bouwt Boschgaard hier 19 sociale huurwoningen en een buurtcentrum met hergebruikte bouwmaterialen. Jansen beton leverde 100% gerecycled beton voor dit bouwproject.

gerecycled beton Boschgaard gerecycled beton Boschgaard gerecycled beton Boschgaard

Duurzaam bouwen met hergebruikte bouwmaterialen

Boschgaard is het eerste woningbouwproject in Den Bosch dat met zoveel mogelijk hergebruikte materialen wordt gebouwd. Er wordt dus geen nieuw materiaal gebruikt, maar bouwmaterialen die vrijkomen uit sloop- en renovatieprojecten. Wij leverden bijvoorbeeld houten balken afkomstig uit de sloop van een oude kunstacademie. Daarnaast zijn wij de betonleverancier.

Voor de bouw is Bouwbedrijf Versteegden uit Erp ingeschakeld. In opdracht van Bouwbedrijf Versteegden leverden wij gerecycled beton voor de funderingen en betonvloer van het buurtcentrum en voor de funderingen van de woningen. Dit beton bevat 100% gerecycled materiaal als toeslagstof.

100% gerecycled toeslagmateriaal beton

Aan beton wordt toeslagmateriaal toegevoegd om tot een sterk eindproduct te komen. Traditioneel beton bevat zand, grind of betongranulaat. De toeslagstoffen voor beton zijn onder te verdelen in grof toeslagmateriaal (met een korrelgrootte gelijk aan of groter dan 4mm) en fijn toeslagmateriaal (met een korrelgrootte kleiner dan 4mm).

Voor dit project is gerecycled betongranulaat toegepast als grof toeslagmateriaal. Dit granulaat is gemaakt uit betonpuin afkomstig van sloopwerkzaamheden, dat door Jansen Recycling is gewassen en vermaald tot kleine korrels. Daarnaast gebruiken we secundair grind (grof en fijn) en zand (fijn). Dit zijn uitgangsstoffen uit onze thermische reinigingsinstallatie (TRI) en extractieve reinigingsinstallatie (ERI) en kunnen we als grondstof gebruiken voor nieuw beton.

Samenstelling hergebruikte materialen beton

De verdeling van het hergebruikt materiaal voor de funderingsbuizen (15 kuub beton), werkvloer (8,5 kuub beton) en fundering (62 kuub beton) voor de woningen ziet er als volgt uit:

  • Als fijn toeslagmateriaal is voor alle toepassingen 20% ERI zand en grind gebruikt en 80% zand en grind uit de TRI;
  • Grof toeslagmateriaal funderingsbuizen:100% TRI grind;
  • Grof toeslagmateriaal fundering: 30% betongranulaat, 70% TRI grind;
  • Grof toeslagmateriaal werkvloer 100% betongranulaat.

Samen maakt dit een betonsamenstelling met 100% gerecycled toeslagmateriaal.

Toepassing van een monolietvloer

De toekomstige bewoners van Boschgaard hebben gekozen voor een monoliet betonvloer in het buurtcentrum. De monolithische afwerking met een vlindermachine zorgt voor een mooi egaal en glad vloeroppervlak. Een monolietvloer is duurzaam en van hoge kwaliteit. Dit type vloer gaat langer mee, kan zwaarder belast worden en is eenvoudiger schoon te maken in vergelijking met een zandcement dekvloer. Wel zo handig voor een centrale werkplaats waar de toekomstige bewoners veelvuldig gebruik van gaan maken.

Planning bouw

In het najaar van 2021 is de bouw van de huurwoningen van start gegaan. Volgens de huidige planning is de bouw eind 2023 afgerond.

Meer informatie?

Ben je geïnteresseerd in de toepassing van gerecycled beton voor jouw project? Ben je benieuwd naar de mogelijkheden of wil je eerst wat meer informatie? Wij denken graag mee! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier