Ondertekenen Convenant Thermische Reiniging

Convenant thermische reiniging teerasfalt uitgebreid met A. Jansen B.V.

A. Jansen B.V. uit Son heeft recentelijk het Convenant Thermische Reiniging van teerhoudend asfalt (TAG) getekend. Teer bevat schadelijke polycyclische koolwaterstoffen (PAK). Er zijn nu vier bedrijven in Nederland die TAG thermisch reinigen. De andere drie bedrijven zijn Recycling Kombinatie REKO, Theo Pouw en ATM (Renewi). De bedrijven garanderen opdrachtgever en ontdoener middels een verklaring dat al het aangeleverde TAG thermisch wordt gereinigd en vrij is van PAK. De gezuiverde reststoffen kunnen vervolgens opnieuw als hoogwaardige grondstof worden ingezet in de asfalt- en betonindustrie. En dat is goed nieuws voor de circulaire economie.

 

Ondertekening Convenant Thermische Recycling met v.l.n.r. Jan Storm (vz. LMO TAG), Theo Pouw (Theo Pouw Groep), Kees de Ridder (ATM), David Heijkoop (REKO) en nieuwe toetreder Willem van den Berg (A. Jansen Recycling B.V.).

Asfalt is prima te verwerken tot grondstoffen voor nieuw asfalt, maar het teer wat tot het verbod in 1991 in asfalt werd toegepast bevat kankerverwekkende PAK. In Nederland is naar schatting zestig miljoen ton teerhoudend TAG toegepast. Sinds 2001 voert de rijksoverheid actief beleid om het kankerverwekkende teer uit het milieu te verwijderen. Twintig miljoen ton TAG is reeds verwijderd, de resterende veertig miljoen ton komt de komende decennia vrij bij onderhoud en vernieuwing van de infrastructuur.

Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt

Het Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt (LMO TAG) is een initiatief van de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven en heeft als doelstelling het Nederlandse beleid met betrekking tot TAG te implementeren, opdat teer daadwerkelijk uit het milieu wordt verwijderd. Helaas wordt nog niet altijd voorgeschreven dat TAG thermisch gereinigd dient te worden. Ook wordt er niet altijd gehandhaafd. LMO TAG ondersteunt opdrachtgevers, bouwbedrijven en ontdoeners in dit soort situaties met informatie. In 2008 is de Code Milieu Verantwoord Wegbeheer (Code MVW) opgesteld. Door de Code te ondertekenen verklaren wegbeheerders dat vrijkomend TAG altijd thermisch dient te worden gereinigd. In 2014 is deze Code met tien jaar verlengd. Ook de CROW-publicatie 210 Richtlijn omgaan met teerhoudend asfalt is in 2015 herzien en verder toegesneden op de doelstelling om TAG uit de keten te halen. Thermisch reinigen van TAG is een eis bij Duurzaam Inkopen in de GWW-sector en draagt in belangrijke mate bij aan de circulaire economie.

Effectief

Thermisch reinigen van teerasfalt is een innovatieve en effectieve behandelmethode, reden waarom ook Vlaanderen TAG laat reinigen in Nederland. Eerder dit jaar hebben het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een convenant getekend met de Nederlandse thermische reinigers. Een logisch gevolg van de strengere wetgeving in Vlaanderen met betrekking tot teerhoudend asfalt (TAG). Vanaf 1 januari 2019 zijn teerhoudende asfaltgranulaten vermengd met cement in funderingen in Vlaanderen niet meer toegelaten. Thermisch gereinigd materiaal kan met een verklaring van de convenantpartners zonder risico’s hoogwaardig worden toegepast in nieuwe producten.

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier