PFAS

PFAS-grond

PFAS is de afkorting voor poly- en perfluoralkylstoffen, door de mens gemaakte chemische stoffen die worden toegepast in en voor de productie van onder andere cosmetica, kleding, antiaanbaklagen en voedselverpakkingsmateriaal.

Schadelijk voor mens en milieu

Over de schadelijke gevolgen van PFAS is nog niet veel bekend. Naar een aantal PFAS verbindingen, zoals PFOS, PFOA en GenX, is onderzoek gedaan. Hieruit is gebleken dat PFAS niet of nauwelijks biologisch afbreekbaar is. Ook zijn deze stoffen toxisch voor de mens, dier en het milieu, kan PFAS schadelijk zijn voor immuunsysteem en zelfs kankerverwekkend zijn.

Verontreiniging van Nederlandse bodem

Op verschillende wijze vindt PFAS een weg binnen het milieu. Dit kan bijvoorbeeld door luchtemissies of wateremissies door productiebedrijven waar deze stoffen worden toegepast. Omdat PFAS mobiel is, kan het zich via de lucht en wateren verder verspreiden in bijvoorbeeld de bodem. Uit recente onderzoeken blijkt dat er op meer plekken en in hogere concentraties PFAS in de bodem van Nederland aanwezig is dan verwacht.

Medio 2021 is Jansen Recycling een proeffase voor de reiniging van grond verontreinigd met PFAS gestart. Door toepassing van een aanvullende zuiveringstechniek in de bestaande grondreinigingsinstallatie wordt verwacht een aantoonbaar en effectief verwijderingsrendement van PFAS uit grond te realiseren. Indien de proeffase met positief resultaat wordt doorlopen, kan Jansen Recycling in samenspraak met het bevoegd gezag hiervoor een permanente vergunning verkrijgen. Op die manier kunnen we een significante bijdrage leveren aan de PFAS problematiek in Nederland.

 

Bron: RIVM

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier