Jansen Recycling voert verontreinigde grond van oud Amsterdamse olieraffinaderij af

Verontreinigde grond olie afvoeren

In  Amsterdam stond een olieraffinaderij (voormalige Mobil terminal) waar in april 1982 een grote uitslaande brand plaatsvond in de verwarmingsinstallaties. De oorzaak was een lekkende nafta-leiding. Na de brand is de raffinaderij niet meer in gebruik genomen maar werd de locatie ingezet voor grootschalige rampenoefeningen. Circa een jaar na de brand is de raffinaderij, van wat ervan over was, gesloopt in opdracht van BP. Vervolgens is het terrein voorzien van beplanting.

Aanbesteding voor herontwikkeling terrein

Voor mogelijke herontwikkeling werd er een bodemonderzoek uitgevoerd in opdracht van  Havenbedrijf Amsterdam. Hiermee moest een beeld worden verkregen van de kwaliteit van de bodem.

Er werd een aanbesteding uitgezet waarna in juni 2020 een selectie heeft plaatsgevonden tussen diverse aannemers die het terrein geschikt moeten maken voor herontwikkeling. Oude funderingen moeten hiervoor worden verwijderd en de bodem circulair gesaneerd volgens regels voor bodemsanering van verontreinigde locaties. Firma Jos Scholman Nieuwegein had de beste papieren en is gevraagd het project uit te voeren.

Uit de onderzoeken bleek dat er een ontgraving zou moeten plaatsvinden tot een diepte van 2,5 tot max 4,0 meter. Uit de 3 deelgebieden (totaal ca 20.000 m2) werd verwacht dat er in het totaal 43.000 m3 (circa 70.000 ton) verontreinigde grond vrij zou komen.

Opdracht en samenwerking afvoeren verontreinigde grond

Eind oktober 2020 is door de aannemer gestart met het inrichten van het werkterrein en het aanbrengen van de waterzuivering en bemaling. Naast deze voorbereidingen heeft er aanvullend grondonderzoek plaatsgevonden en is gestart met de voorbereidingen.

In december 2020 heeft  Jansen Recycling de opdracht gekregen voor het saneren en grondreiniging van een gedeelte van de verontreinigde grond van de olieraffinaderij. Hiervoor is Jansen Recycling de samenwerking aangegaan met Paro Amsterdam voor de overslag in Amsterdam, met Transko voor het scheepstransport van Amsterdam naar Oss en met Visser Ploegmakers voor de overslag in Oss. Jansen Transport heeft de verontreinigde grond afgevoerd.

Van de totale omvang van het project is ca. 40.000 ton inmiddels afgevoerd. Het restant t.o.v. het totaal volume zal worden herschikt of is afgevoerd naar derden.

Ondanks dat er veel verschillende partijen bij betrokken zijn is de samenwerking goed verlopen en hiermee het project in 2021 succesvol afgerond.

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier