Terreininrichting Bonnefantenklooster

terreininrichting; infra; straatwerk

In Maastricht is aannemer Cordeel druk bezig met de verbouwing van het voormalige Bonnefantenklooster. Het oude klooster, waar voorheen het ‘Bonnefantencollege’ werd gehuisvest, krijgt een nieuwe herbestemming. In het imposante gebouw worden momenteel 257 zelfstandige studentenwoningen gerealiseerd.

Terreininrichting klooster

De inrichting van het terrein rondom het kloostercomplex wordt verzorgt door Tuintechnisch Bureau Smeulders. In opdracht van hen neemt A. Jansen B.V. de infrastructurele werkzaamheden op zich. Net voor de bouwvak zijn wij begonnen met het omspitten van het binnenterrein ten behoeve van de nieuw aan te leggen groenvoorzieningen en de aanleg van de buitenlichtvoorzieningen.  Rondom de groenzones voeren wij de bestratingswerkzaamheden uit. Het binnenterrein wordt grotendeels voorzien van dolomiet – het okerkleurige gesteente wordt gebruikt als halfverharding in de binnentuin.

Thermische reiniging van teerhoudend asfalt

Nadat het binnenterrein is opgeleverd starten de werkzaamheden voor het buitenterrein. Ook hier wordt een gedeelte van het terrein omgespit voor groenstroken. Eromheen wordt het buitenterrein opnieuw bestraat met oud gebakken klinkers. Hierbij wordt geprobeerd om zoveel mogelijk van de oude bestrating te hergebruiken. De toegangsweg naar de parkeerplaats zal ook opnieuw worden geasfalteerd. Een groot gedeelte van het oude teerhoudende asfalt zal naar onze thermische reinigingsinstallatie worden vervoerd waar het teer wordt gescheiden van het resterende materiaal. De reststromen zijn hierdoor weer bruikbaar voor de asfalt- en betonindustrie.

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier