Cementgebonden fundering voor distributiecentrum DSV

cementgebonden fundering DSV

In de schaduw van Maastricht-Aachen Airport realiseert internationaal transportbedrijf DSV een 40.000m2 groot en hypermodern distributiecentrum. Begin 2022 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw gestart. In opdracht van uitvoerend bouwbedrijf Unibouw heeft Jansen Infra dit voorjaar de eerste fase van een duurzame cementgebonden fundering (immobilisaat) voor de nieuwe hal en het buitenterrein aangelegd. Begin juli startte de tweede fase van het project op het buitenterrein.

Cementgebonden fundering

Bij de start hebben we de benodigde grondwerkzaamheden uitgevoerd om de bouwkavel gereed te maken voor de fundering. Vervolgens is in maart 2022 in een korte periode van twee weken een grote hoeveelheid (ca 25.000 ton) cementgebonden fundering aangebracht. Om minimaal 2.000 ton funderingsmateriaal per dag aan te kunnen voeren, reden 14 vrachtwagens af en aan naar het project.

Duurzame bouwstoffen

Jansen Infra werkt hierin samen met NaviQ, een bedrijf dat jarenlange ervaring heeft met het produceren van duurzame, secundaire bouwstoffen uit reststromen. Met innovatieve technieken produceert NaviQ immobilisaat, met bodemas en verontreinigde grond als grondstof. Dit duurzame immobilisaat kan toegepast worden als basis- of funderingslaag. Niet alleen bij distributiecentra of opslagterreinen, maar ook bij de aanleg van wegen of als fundering voor zonnepanelen (Solarbase). Door toepassing van deze duurzame bouwstof wordt gebruik van primaire grondstoffen beperkt.

Nauwkeurig toezicht op proces

NaviQ zorgt op basis van de BRL9322 en BRL7510 voor een geschikt recept en houdt het proces nauw in de gaten. Van het aanleveren van de grondstoffen, het mengen van het immobilisaat in de juiste verhoudingen tot de verwerking op de locatie.

Fase 2: fundering buitenterrein

Eind juli is gestart met de tweede transportronde voor de aanleg van de (cementgebonden) funderingslaag voor het buitenterrein. In deze fase is nog eens 10.000 ton immobilisaat aangebracht. Dit vormt de fundering voor de bestrating, verhardingen en het parkeerterrein. Met afronding van deze fase kan het bouwbedrijf starten met de bouw van de hal. In 2023 kan DSV volgens planning het nieuwe distributiecentrum in gebruik nemen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit project en duurzaam cementgebonden materiaal als toepassing in funderingen? Neem dan contact met ons op.

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier