Herinrichting Kloostervelden

Sloopwerkzaamheden bij herontwikkeling in Etten-Leur

In het Brabantse Sterksel worden de Kloostervelden omgetoverd tot een kleinschalige woonwijk waar mensen met en zonder (verstandelijke) beperking naast elkaar kunnen wonen. Het project is al in 2013 gestart en wordt tot in 2025 gefaseerd gerealiseerd.

Sloop oude zorgwoningen

Op het terrein van Stichting Kempenhaeghe is al een nieuwe zorginstelling gebouwd met daarbij verschillende zorgwoningen. Inmiddels zijn de bestaande bewoners verhuist naar de nieuwe zorgwoningen. De oude zorggebouwen zijn door Jansen Infra ontmanteld met aandacht voor de omgeving en het milieu.

Nieuwbouw particuliere woningen

Momenteel zijn wij aanbeland in fase 5 en 6. Het bouwterrein wordt bouwrijp gemaakt voor de bouw van de particuliere woningen. Een bosperceel en een weiland zijn herbestemd zodat wij het terrein gereed kunnen maken voor bebouwing. Het bosperceel rooien, de grond egaliseren en vervolgens de riolering met bovenliggende verharding aanbrengen e.d. (bouwrijp maken). Voor de aanleg van de bouwwegen passen we menggranulaat toe, afkomstig van Jansen Recycling. Zodra de particuliere nieuwbouw woningen door Huybregts Relou gerealiseerd zijn, verzorgt Jansen Infra de afbouwwerkzaamheden bestaande uit de aanleg van de definitieve rijbanen en inritten en de eventuele andere werkzaamheden in de openbare ruimte (woonrijp maken).

Omgekeerde integratie

Door de herinrichting van het instellingsterrein tot kleinschalige woonwijk wordt er een nieuwe fijne en veilige omgeving gecreëerd waarbij mensen met en zonder beperking samenleven. Mensen met een (verstandelijke) beperking worden op deze manier direct betrokken bij de maatschappij.

Meer informatie:

Wilt u meer weten over de kleinschalige woonwijk Kloostervelden, de werkzaamheden of de voortgang van het project? Neem dan contact op met onze omgevingsmanager.

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier