Herinrichting Kloostervelden

Herinrichting kloostervelden Herinrichting kloostervelden Herinrichting kloostervelden

In het Brabantse Sterksel worden de Kloostervelden omgetoverd tot een kleinschalige woonwijk waar mensen met en zonder (verstandelijke) beperking naast elkaar kunnen wonen. Het project is al in 2013 gestart en wordt tot in 2025 gefaseerd gerealiseerd.

Sloop oude zorgwoningen

Op initiatief van stichting Kempenhaeghe realiseert aannemer Huybregts Relou de woningen op het voormalige terrein van zorginstelling Providentia. De oude zorggebouwen zijn in 2019 ontmanteld door Jansen Infra, met aandacht voor omgeving en milieu, om plaats te maken voor de nieuwe woonwijk.

Deze bijzondere nieuwe woonwijk heeft diverse gemeenschappelijke voorzieningen in een monumentaal klooster en een kapel. Mensen met en zonder zorgvraag komen hier bij elkaar.

Bouw- en woonrijp terrein

Na de sloopwerkzaamheden hebben we voor de verschillende bouwfasen van de particuliere woningen het terrein bouwrijp gemaakt. Voor fase 5 en 6 werd een bosperceel en een weiland herbestemd zodat wij het terrein gereed konden maken voor bebouwing.

Het bosperceel rooien, de grond egaliseren en vervolgens de riolering met bovenliggende verharding aanbrengen e.d. hoorden bij de werkzaamheden. Voor de aanleg van de tijdelijke bouwwegen pasten we menggranulaat toe, afkomstig van gerecycled materiaal door Jansen Recycling.

Nadat de nieuwbouw was afgerond heeft Jansen Infra de afbouwwerkzaamheden uitgevoerd, oftewel het woonrijp maken van het terrein. Hiertoe behoorde onder ander de aanleg van de definitieve bestrating en de inritten naar de huizen.

Nieuwbouw fase 7

Voor de bouw van de laatste fase woningen hebben we ook al het grondwerk uitgevoerd en realiseerden we het parkeerterrein voor de woningen. Dit ging in opdracht van bouwbedrijf Smeets Bouw.

In het voorjaar van 2022 heeft het bouwbedrijf de fundering gelegd voor de laatste fase marktwoningen.

Omgekeerde integratie

Door de herinrichting van het instellingsterrein tot kleinschalige woonwijk wordt er een nieuwe fijne en veilige omgeving gecreëerd waarbij mensen met en zonder beperking samenleven. Mensen met een (verstandelijke) beperking worden op deze manier direct betrokken bij de maatschappij.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de woonwijk Kloostervelden, de werkzaamheden of de voortgang van het project? Neem dan contact op met onze omgevingsmanager.

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier