Infra nieuwe recyclelijn kunststoffen Renewi

infra recyclelijn renewi

Renewi bouwt aan een geavanceerde sorteerlijn voor harde kunststoffen. Daarmee breiden zij het pallet aan mogelijkheden voor kunststofrecycling verder uit. De bedrijfshal op de vestiging in Acht krijgt een totale oppervlakte van 3.500m2 en wordt gebouwd door Dijkham Bouw. In opdracht van het bouwbedrijf verzorgt Jansen Infra de infrawerkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw.

Infra voor nieuwbouw bedrijfshal

Vanaf de zomer startte we met de voorbereidingen om het terrein klaar te maken voor de bouw van de bedrijfshal. Begin oktober sloeg Dijkham de eerste paal in de grond, wat het begin van de bouw markeerde. Het infrawerk stemmen we goed af met het bouwbedrijf, zodat de bouwwerkzaamheden kunnen starten op plekken waar we het grondwerk en de aanleg van ondergrondse infra al hebben afgerond. Op de manier werken we zo efficiënt mogelijk.

Infrawerkzaamheden onder saneringscondities

We hebben de riolering aangebracht, de stroken gegraven voor de nutstracés en het bouwkavel geëgaliseerd. De bouwkavel bevindt zich op een oude stortplaats voor afval. Daarom moest het nodige grondwerk onder saneringscondities worden uitgevoerd, volgens de geldende richtlijnen binnen de BRL7000. De licht verontreinigde grond is tijdelijk uitgeplaatst voor de aanleg van de ondergrondse infrastructuur, leidingen en kabels. Daarna konden we de grond herschikken op het terrein. Deze werkzaamheden gebeuren onder leiding van een R-DLP’er. Diegene ziet toe op een veilige en gezonde werkomgeving.

Met deze werkzaamheden is het terrein bouwrijp en is het bouwbedrijf aan zet. Nadat de bouw gereed is verzorgen wij nog de omliggende riolering en doen we de afbouwwerkzaamheden, zoals de aanleg van asfalt rijbanen op het terrein.

infra recyclelijn renewi

Nieuwe recyclelijn harde kunststoffen

De volledig nieuwe recyclelijn stelt afvalverwerkingsbedrijf Renewi in staat om naast hoogwaardige kunststoffen ook laagwaardigere harde kunststoffen, bijvoorbeeld uit bouw-, sloop- en bedrijfsafval, te verwerken. Veel van dit afval is vervuild en gaat nu nog vaak de verbrandingsoven in. Dat is zonde, omdat hergebruik van dit materiaal met de juiste middelen wel mogelijk is volgens het recyclebedrijf. Het gesorteerde kunststof wordt gewassen en uiteindelijk verwerkt tot korrels, die Renewi gebruiksklaar aan kan leveren aan andere bedrijven. Naar verwachting is de bouw eind 2023 gereed en de nieuwe sorteerlijn operationeel.

Contact

Voor infrawerkzaamheden bij nieuwbouw bent u bij Jansen Infra (onderdeel van A. Jansen B.V.) aan het juiste adres. Hoe kunnen wij u helpen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en advies.

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier