Infra werkzaamheden Park Zwanenberg Oss

infra werkzaamheden park wanenberg oss

Op het voormalige ziekenhuisterrein in Oss is het aantrekkelijke woonpark Zwanenberg gerealiseerd. Jansen Infra heeft voor dit meerjarige project diverse infra werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van sloopwerk, het bouw- en woonrijp maken van de verschillende woonclusters en de ontsluitingsweg.

Infra werkzaamheden woonclusters

Na de verhuizing van ziekenhuis Bernhoven naar Uden in 2013 werd het plan voor de nieuwe woonwijk opgesteld. Het gehele project bestaat uit de bouw van vijf kleinschalige woonclusters grenzend aan een stadstuin, een zorgcentrum en een ontsluitingsweg. In totaal zijn er 116 verschillende typen woningen gerealiseerd, wat zorgt voor diversiteit in de woonomgeving.

De bouw vond plaats in zes fases, waarbij de woonclusters na elkaar werden opgeleverd. Jansen Infra heeft hiervoor verschillende infra werkzaamheden uitgevoerd, zoals het bouwrijp en woonrijp maken van de clusters 2 t/m 5, inclusief de toegangsweg van het woonpark.

Sloop voormalig ziekenhuis

Voor de start van de bouwwerkzaamheden heeft Jansen Infra een gedeelte van het ziekenhuis gesloopt. Het ging om de oude poli van 8 verdiepingen hoog.

De laagbouw was eerder al gesloopt, waarna wij het sloopteam versterkten met materieel en onze expertise om het hogere gebouw te ontmantelen.

Ontwerpfase bouwplan

Naast de uitvoering hadden we ook een ontwerprol in het bouwplan. In samenwerking met Aveco de Bondt maakten we het ontwerp voor het bouw- en woonrijp maken van de verschillende woonclusters en de toegangsweg. Dit vormde de basis voor de bestektekeningen.

Bovendien droegen we zorg voor de werkplannen, zodat het werk door de partijen in het bouwontwikkelteam goed op elkaar aansloot en aan de veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitseisen voldeed.

Bouw- en woonrijp maken

Het totale plan is uiteindelijk in 6 fases gebouwd door bouwaannemer Muller Bouw. Bij wooncluster 3 t/m 5 hebben wij voordat de woningen werden gebouwd het gebied voorzien van al het benodigde riolering en nutstracés.

Net voordat een cluster woningen werd opgeleverd waren wij weer aan de beurt om het wooncluster woonrijp te maken. Hiervoor brachten we verschillende soorten elementverhardingen aan. De woonclusters zijn onderling verbonden met betonnen parkstenen om een natuurlijke look te creëren. Aansluitend hebben we het gebied afgewerkt met diverse soorten straatmeubilair en verschillende soorten bomen en groen.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project? Of bent u benieuwd wat wij voor uw bouwproject kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een advies op maat.

infra werkzaamheden Oss

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier