Infrawerkzaamheden campus Fontys Rachelsmolen

infra Fontys Rachelsmolen

De campus Rachelsmolen van Fontys Hogescholen krijgt een geheel nieuwe uitstraling. De bestaande campus wordt getransformeerd van een eiland naar een inspirerende werk- en leeromgeving waarbij ontmoeting en kruisbestuiving centraal staat. De nieuwbouw van de drie onderwijsgebouwen is recent gestart door bouwbedrijf Hurks B.V. Jansen infra voert de infrawerkzaamheden op het terrein uit.

Bouwrijp maken terrein

Als onderaannemer van Hurks B.V. heeft Jansen Infra voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden het terrein geheel bouwrijp gemaakt. De werkzaamheden die hierbij kwamen kijken waren de aanleg van de bouwputten en de bouwwegen voor het transport en het gebruik van de machines. Daarnaast hebben we de zogenaamde ‘wadi’ gegraven; een kuil met beplanting die aansluit op de ecologie van de Dommel en die de campus bestand maakt tegen perioden van extreme neerslag en langdurige droogte en hitte.

Onder- en bovengrondse infrawerkzaamheden

Jansen Infra ontgraaft de bouwput voor de aanleg van de funderingen. Daarnaast verzorgen wij de aanleg van de riolering. Rond de bouwvak 2022 zijn we druk met de aanleg van de bestrating tussen de gebouwen, de verlichting en de bouw van de fietsenstalling.

Toepassing duurzaam beton

Jansen Beton levert duurzaam beton voor o.a. de funderingen en de vloeren van de nieuwe onderwijsgebouwen. Hiervoor wordt gerecycled materiaal gebruikt uit de sloop van de oude gebouwen. Dit past goed bij de duurzaamheidsambities van de Fontys voor de vernieuwde campus.

Een campus met een groen karakter

Wanneer de gebouwen er staan zetten wij de puntjes op de i in het woonrijp maken van de locatie, waarbij we de laatste hand leggen aan de randzaken in en rondom het terrein. We gaan onder andere veel beplanting aanbrengen. Het groene karakter is een belangrijke pijler voor de realisatie van de nieuwe de campus. Dit komt met name tot uiting in het hart van de nieuwe campus: een centraal stadsplein met dynamische verblijflocaties zoals een groene zitkuil waar lezingen en evenementen worden gehouden. Medio 2023 is de campus Rachelsmolen gereed voor gebruik door studenten en werknemers van de Fontys.

Infra Fontys Rachelsmolen Infra Fontys Rachelsmolen

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier