Nieuwe duurzame en circulaire milieustraat voor Cure

milieustraat; cure

In opdracht van Cure verzorgt Jansen Infra de aanleg van de nieuwe milieustraat. Bijzonder aan dit project is dat de nieuwe milieustraat bovenop een voormalige stortlocatie wordt gebouwd waarbij alle vrijkomende grondstromen herschikt worden op het terrein. Dit zorgt ervoor dat het project zeer omvangrijk is en een grote diversiteit in infra-werkzaamheden kent. Daar hebben wij vanzelfsprekend ruime ervaring mee.

kantoor; milieustraat; cure

Op het bedrijventerrein GDC Noord in Eindhoven bouwt Cure een nieuwe, ruime milieustraat en kantoorpand. Gezien de ambities van Cure zijn gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid en circulariteit belangrijke speerpunten voor de nieuwe locatie, die naar verwachting medio 2020 in gebruik wordt genomen. Op de locatie – waar afvalstromen gescheiden en gerecycled worden – is er tevens ruimte voor de stalling van 40 inzamelvoertuigen en de opslag van mini-containers.

Grondwerkzaamheden

Bij de aanleg van de nieuwe milieustraat starten wij als eerst met de grondwerkzaamheden. Omdat de nieuwe milieustraat bovenop een voormalige stortlocatie wordt gebouwd, voeren wij de benodigde grondwerkwerkzaamheden onder saneringscondities uit. Hiervoor houden wij ons aan de geldende richtlijnen, conform BRL 7000. Voor sommige werkzaamheden gelden condities in de zwaarste klasse van bodemsanering. De saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een R-DLP die toeziet op de veiligheid van onze werknemers en de omgeving.

Funderingsconstructies

Nadat de grondwerkzaamheden zijn afgerond en o.a. de rioleringen en de nutsvoorzieningen zijn aangelegd, worden de funderingsconstructies gebouwd. Omdat de milieustraat straks ook toegankelijk is voor zwaar verkeer en de ondergrond van de locatie (oude stortplaats) slap is, is het noodzakelijk om de fundering te verstevigen. Het hele terrein wordt daarom voorzien van twee lagen Tensar – een soort wapeningsdoek ten behoeve van een hogere draagkracht – en daarboven twee lagen van 25 cm menggranulaat. Daar bovenop worden er diverse soorten verhardingen aangebracht: asfalt-, beton- en klinkerverhardingen. Op het terrein worden verschillende afvalopslag-locaties gerealiseerd die zijn samengesteld met behulp van keerwanden met vloeistofdichte betonvloeren.  Vanzelfsprekend levert Jansen Beton hiervoor de benodigde betonmortel.

Afbouw

Om ervoor te zorgen dat Cure en de inwoners van Eindhoven de milieustraat straks echt in gebruik kunnen nemen, zorgen wij ervoor dat het terrein zogenaamd ‘woonrijp’ is. Het gaat hierbij om de verschillende afbouwwerkzaamheden, de laatste details. Zo worden de keerwanden van het bordes voorzien van hekwerken, de beplanting aangelegd en het terrein voorzien van markeringen, verkeersborden en toegangspoorten.

grondverzet; grondwerk; cure; fundering; bewapening, tensar; betongranulaat

Veiligheid

Veiligheid vinden wij bij Jansen Infra belangrijk en dit moet óók bij zo’n omvangrijk project goed geborgd worden. Het feit dat er op een oude stortlocatie gewerkt wordt, brengt met zich mee dat wij onze werkzaamheden moeten uitvoeren onder saneringscondities. Hiervoor gelden strikte veiligheidsnormen en – richtlijnen. Zo is het werkgebied fysiek afgescheiden middels hekwerken, worden onze medewerkers voorzien van extra persoonlijke beschermingsmiddelen en zijn er speciale deco-units voor bodemsaneringen geplaatst om verspreiding van stoffen te voorkomen.

Naast de bouw van de milieustraat, word er – in een latere fase – een kantoorpand gebouwd. Op de bouwlocatie opereren dus naast Jansen Infra nog andere partijen. Dit moet natuurlijk goed gecoördineerd worden. Onze uitvoerder op locatie is verantwoordelijk voor de communicatie en afstemming met de bouwaannemers van de andere projecten.

Oog voor de omgeving

Bij Jansen Infra zijn wij ons ook bewust van de omgeving waarin wij opereren. Naast een uitvoerder op locatie, is er ook een omgevingsmanager aangesteld die de contacten met alle indirect betrokken stakeholders onderhoudt. Hierbij gaat het om de omliggende bedrijven, ProRail, Gemeente Eindhoven, Defensie en het Waterschap. De omgevingsmanager houdt hen up-to-date over de voortgang van het project en mogelijke tijdelijke omstandigheden zoals wegafsluitingen en geluidsoverlast.

Meer informatie:

Wilt u meer weten over de aanleg van de nieuwe milieustraat, de werkzaamheden of de voortgang van het project? Neem contact op met onze omgevingsmanager.

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier