Nieuwe duurzame en circulaire milieustraat voor Cure

milieustraat; cure

In opdracht van Cure Afvalbeheer heeft Jansen Infra een nieuwe milieustraat aangelegd. Begin juli 2020 werd deze milieustraat aan de Achtseweg in Eindhoven geopend. Bijzonder aan dit project is dat de milieustraat bovenop een voormalige stortlocatie is gebouwd. Alle grondstromen die bij de graaf- en saneringswerkzaamheden vrijkwamen zijn herschikt op het terrein.

kantoor; milieustraat; cure

De nieuwe milieustraat ligt op het bedrijventerrein GDC Noord in Eindhoven. De milieustraat is ruim opgezet met heldere rijroutes, voor meer gebruiksgemak en een snellere doorstroomtijd. Samen met de milieustraat Lodewijkstraat heeft Eindhoven nu twee milieustraten voor afvalinzameling van huishoudens in Eindhoven.

Veilig werken onder saneringscondities

Omdat de milieustraat bovenop een oude stortplaats ligt moest het nodige grondwerk onder saneringscondities worden uitgevoerd. Hiervoor hielden we ons aan de geldende richtlijnen, conform de BRL 7000. Voor sommige saneringswerkzaamheden golden condities in de zwaarste klasse van bodemsanering. De saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een R-DLP die toezag op de veiligheid van werknemers en de omgeving.

Zo werd het werkgebied fysiek afgezet met hekwerken, werden onze medewerkers voorzien van extra persoonlijke beschermingsmiddelen en werden er speciale deco-units voor bodemsaneringen geplaatst om verspreiding van stoffen te voorkomen.

Funderingsconstructies

Na aanleg van de riolering en de nutsvoorzieningen zijn de funderingsconstructies gebouwd. Omdat de milieustraat ook toegankelijk is voor zwaar verkeer en de ondergrond van de locatie (oude stortplaats) slap is, was het noodzakelijk om de fundering te verstevigen. Het hele terrein is daarom voorzien van twee lagen Tensar – een soort wapeningsdoek voor een hogere draagkracht – en twee lagen van 25 cm menggranulaat. Daar bovenop zijn diverse soorten verhardingen aangebracht: asfalt-, beton- en klinkerverhardingen. Op het terrein zijn verschillende afvalopslag-locaties gerealiseerd met behulp van keerwanden met vloeistofdichte betonvloeren.

Afbouw

Voordat de milieustraat in gebruik kon worden genomen hebben we nog afbouwwerkzaamheden verricht, zoals het hekwerk voor het bordes, van waar de bezoekers gemakkelijk hun afval in de containers kunnen doen. Ook verzorgden we de beplanting, markeringen, verkeersborden en toegangspoorten.

grondverzet; grondwerk; cure; fundering; bewapening, tensar; betongranulaat

Coördinatie op locatie

Naast de bouw van de milieustraat werd er – in een latere fase – een kantoorpand gebouwd. Op de bouwlocatie opereerden dus naast Jansen Infra nog andere partijen. Dit moet natuurlijk goed gecoördineerd worden. Onze uitvoerder op locatie was verantwoordelijk voor de communicatie en afstemming met de bouwaannemers van de andere projecten.

Oog voor de omgeving

Bij Jansen Infra zijn wij ons ook bewust van de omgeving waarin wij opereren. Naast een uitvoerder op locatie onderhield onze omgevingsmanager de contacten met alle indirect betrokken stakeholders. Hierbij ging het om de omliggende bedrijven, ProRail, Gemeente Eindhoven, Defensie en het Waterschap. De omgevingsmanager informeerde hen tijdig over de voortgang van het project en mogelijke tijdelijke omstandigheden, zoals wegafsluitingen en geluidsoverlast.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op.

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier