Voorbereidingen bouw Zuid Koninginnewal

Zuid koninginnewal

De bouwplaats aan de Zuid Koninginnewal begint vorm te krijgen. Op deze locatie worden 44 huurappartementen en 4 luxe stadsvilla’s gebouwd. In opdracht van bouwbedrijf Hendriks Coppelmans maakten we het terrein gereed voor de bouw en verzorgen we de afbouwwerkzaamheden.

Sloop en asbestverwijdering

Voorheen was garage van der Meulen gehuisvest op deze locatie. Van der Meulen zat er al sinds eind negentiende eeuw, wat begon als een smederij en uitgroeide tot het eerste Helmondse garagebedrijf, met de eerste benzinepomp van Nederland. De garage en bijbehorende showroom moesten we eerst ontmantelen om plaats te maken voor de nieuwbouw. Allereerst verwijderden we het asbest dat we apart afvoerde, om vervolgens de rest te kunnen slopen.

 

Milieukundig saneren verontreinigde bodem

Door de aanwezigheid van de benzinepomp zaten er olieverontreinigingen in de bodem. Na de sloop moest deze verontreinigde bodem worden gesaneerd en gereinigd.

Wij voeren bodemsanering van verontreinigde grond uit conform de CROW 400 (richtlijn voor veilig, zorgvuldig en risicogestuurd werken in en met verontreinigde bodem), waarbij een R-DLP’er de werkzaamheden begeleidt op het gebied van Arbo. De bodemsanering doen we samen met een Milieukundig begeleider. Diegene geeft aan welke grond precies afgegraven moet worden en houdt de grondstromen nauwkeurig en kritisch in de gaten, voordat deze worden afgevoerd.

Archeologisch onderzoek

Eind 2020 lagen de werkzaamheden even stil door een archeologisch onderzoek op het bouwterrein. Dit onderzoek werd gedaan onder leiding van Econsultancy. Wij hebben ondersteund bij de archeologische opgraven met de inzet van graafmachines.

Begin 2021 werd het onderzoek afgerond en konden de voorbereidingen voor de bouw van de appartementen en villa’s worden voortgezet.

 

Voorbereidingen bouwterrein

Bij het klaarmaken van het bouwterrein hoorde ook het nodige grondwerk, zoals het uitgraven van de bouwputten en aanleg van de riolering voor de nieuwbouw. Daarnaast legden we de tijdelijke bouwwegen aan met menggranulaat. Dit zorgt voor een draagkrachtige ondergrond voor zwaar materieel, zoals kranen en vrachtwagens.

 

Woonrijp maken

Nu de bouw van de appartementen en villa’s bijna is afgerond zijn we bezig met de laatste afbouwwerkzaamheden.

Voor bouwbedrijf Hendriks Coppelmans zijn we bezig met de bestrating van het binnenterrein en de aanleg van de kolken. Aansluitend leggen we voor de Gemeente Helmond riolering aan, om te zorgen dat de woningen straks zijn aangesloten aan het rioolnetwerk, en maken we het nodige straatwerk om de nieuwe woonwijk heen.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project, of wilt u bespreken wat wij voor uw bouwproject kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier