Renovatiesloop en asbest

renovatiesloop en asbest

Bij een renovatiesloop wordt een pand gedeeltelijk gesloopt om het klaar te maken voor een nieuwe bestemming of modernisering. Is er asbest aanwezig? Dan is het van belang dit zorgvuldig te laten onderzoeken en verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf.

Waarom een renovatiesloop?

Er kunnen verschillende redenen zijn om een bestaand gebouw te renoveren. Bijvoorbeeld om het pand te vernieuwen zodat het aan de huidige eisen voldoet of om het een nieuwe functie te geven.

Bij renovatie sloopwerken worden onderdelen van inpandige ruimten verwijderd, zoals muren, kozijnen, vloeren en plafonds. De draagconstructie blijft hierbij niet altijd behouden.

Doelstelling van een circulaire renovatiesloop is zoveel mogelijk bouwmaterialen hergebruiken of te verwerken tot grondstof voor nieuwe bouwproducten. Om die reden worden onderdelen van het gebouw handmatig gedemonteerd en gescheiden.

Wat te doen bij asbest?

In oude gebouwen (gebouwd voor 1993) komt het vaak voor dat onderdelen asbest bevatten. Het is belangrijk om het asbesthoudend materiaal en de potentiële risico’s in kaart te brengen en wanneer nodig te saneren, voordat de sloopwerkzaamheden plaatsvinden.

Asbest inventariseren

Bij de asbestinventarisatie worden alle waarneembare en niet-direct-waarneembare asbesthoudende materialen onderzocht en vastgelegd. Naast een visueel onderzoek kan het ook noodzakelijk zijn om een destructief onderzoek uit te laten voeren. Hierbij worden onderdelen in de constructie opengebroken, zoals vloeren, spouwmuren en lambrisering. Na het onderzoek wordt al het materiaal met asbest en de potentiële risico’s voor de gebruikers van het pand beschreven in een asbestinventarisatierapport.

Als eigenaar van een gebouw ben je verplicht om een sloopmelding te (laten) doen. Het asbestinventarisatierapport is een onderdeel van de sloopmelding en bepaalt de methode voor het verwijderen van de aangetroffen asbest.

Asbestsanering door gecertificeerd bedrijf

Omdat er strenge regels gelden voor asbestsanering is het verplicht dit uit te laten voeren door een gecertificeerd bedrijf. Als Jansen Infra zijn we gecertificeerd voor asbestsanering én gespecialiseerd in circulaire sloopwerken. We passen bijvoorbeeld circulaire sloopwerkzaamheden toe voor het Huis voor de Stad in Helmond, waarbij we zoveel mogelijk bouwmaterialen hergebruiken.

Asbest brengen wij naar een erkende stortplaats en overig bouwafval brengen wij naar erkende verwerkers in de regio. Wij kunnen u dus van begin tot eind ontzorgen bij het gehele sloopproject.

Interesse in ons als circulair sloopbedrijf?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Ook voor meer informatie of een advies op maat.

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier