Vervuilde grond op bouwlocaties

vervuilde grond; bouwlocatie; bodemonderzoek

Er zijn verschillende aanleidingen mogelijk voor bodemonderzoek. Bijvoorbeeld bij de aanleg van infrastructuur, maar ook bij het uitvoeren van bouwactiviteiten en het bouwrijp maken van grond. Om te kunnen bouwen moet de grond schoon zijn. In de praktijk blijkt regelmatig dat er vervuilde grond aanwezig is met gevaarlijke stoffen voor mens en milieu. Dit kan diverse oorzaken hebben, bijvoorbeeld omdat het een oude fabriekslocatie betreft waar vroeger gewerkt werd met zware metalen. Bodemonderzoek is nodig om vast te stellen of er bodemverontreiniging op een perceel aanwezig is.

Hoe regel ik een bodemonderzoek?

Een bodemonderzoek dient u zelf te regelen en hier zijn kosten aan verbonden. Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd door een erkende en gecertificeerde bodemintermediair.

Wanneer is een bodemonderzoek nodig?

Bij het indienen van uw bouwaanvraag levert u het milieutechnische bodemonderzoek in. Dit is o.a. verplicht bij de bouw van nieuwe woningen, het herbouwen van bestaande woningen en bij functiewijzigingen van panden (bijvoorbeeld de herbestemming van een bedrijfspand naar een woning). Als er voor de bouw sloopwerkzaamheden moeten plaatsvinden, kunt u het bodemonderzoek pas na de sloop laten uitvoeren.

In sommige gevallen is een bodemonderzoek niet nodig. Bijvoorbeeld wanneer er in het verleden al een bodemonderzoek is uitgevoerd (niet ouder dan vijf jaar) of wanneer er geen bouwvergunning nodig is. Om er zeker van te zijn of een bouwvergunning nodig is en – zo ja – er ook een bodemonderzoek van toepassing is, kunt u bij het Online Omgevingsloket altijd een check doen.

Waaruit bestaat een bodemonderzoek?

Bodemonderzoek bestaat uit vier fasen en begint met historisch onderzoek (vooronderzoek). Als het onderzoek naar de historie uitwijst dat de locatie ‘onverdacht’ is, kan de gemeente u een ontheffing verlenen voor de vervolgfase, het verkennend bodemonderzoek. Mocht het historisch onderzoek anders uitwijzen, dan worden er in deze fase grondmonsters afgenomen en geanalyseerd. U ontvangt een rapportage zodat u weet hoe het met de grond gesteld is. Meer onderzoek is nodig als uit het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de grond ‘vervuild’ is. Om welke stoffen gaat het dan? Waar zit de vervuiling en hoe diep? Wat is zijn de risico’s? Is bodemsanering noodzakelijk?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is nader onderzoek nodig. Blijkt dat de grond ernstig vervuild is, dan is sanering nodig. Met het saneringsonderzoek analyseer je de beste saneringsmethode voor de situatie. Dit wordt opgenomen in het bodemsaneringsplan.

Grond saneren

Als er sprake is van vervuilde grond met ernstige gezondheidsrisico’s, dient de bodem op de bouwlocatie gesaneerd te worden.

Als erkende grondsaneerder kunnen wij helpen met het saneringstraject. Wij zijn in het bezit van het Procescertificaat ‘Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem’. Conform de strikte saneringscondities graven wij de vervuilde grond af en voeren deze af naar onze grondreinigingsinstallatie. Wij kunnen de verontreinigde grond ook vervangen door nieuwe, schone grond zodat u de perfecte basis krijgt voor het uitvoeren van grondwerken ter voorbereiding op nieuwbouw.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over bodemonderzoek en saneren van vervuilde bouwgrond? Wij informeren u graag vrijblijvend, neem gerust contact met ons op.

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier