Algemeen Directeur André Barendregt aan het woord

André Barendregt is sinds september 2021 de Algemeen Directeur van A. Jansen B.V. Hij heeft al een bewogen carrière binnen de beton- en bouwsector. Blij dat hij is aangesloten bij ons familiebedrijf zijn we benieuwd hoe hij het afgelopen jaar heeft ervaren. Waar is het laatste jaar op ingezet en welke richting gaan we op? En hoe ziet een werkdag als directeur bij A. Jansen B.V. er eigenlijk uit?

Mijn werkdag

André: ‘’Mijn wekker gaat al vroeg, om 6.00 uur, zodat ik tegen 7.00 uur in de auto zit om vanuit ’s-Gravendeel naar Son te vertrekken. Bij aankomst tussen 7.45 en 8.00 uur op het hoofdkantoor begin ik mijn werkdag met een bakje koffie, een goedemorgen naar mijn collega’s en het checken van e-mails. Ik neem in de ochtend ook altijd de resultaten van de voorgaande dag door. Met name hoe de betoncentrales hebben gedraaid: het aantal kuubs, transporten en de behaalde marges. Wekelijks bekijk ik de resultaten van alle divisies zodat ik een goed overzicht houd hoe we ervoor staan. Voor de overige financiële zaken, contracten, verzekeringen, etc. heb ik dagelijks contact met de financieel directeur. Een aantal keren per week heb ik een bespreekmoment met de aandeelhouder over de stand van zaken.

Door de week heen heb ik verschillende besprekingen met collega’s intern en met externe partijen; klanten en leveranciers. Dat zijn leveranciers van onze nieuwe bedrijfskleding tot leveranciers van grondstoffen. Bij klanten zit ik er bij om afspraken te maken of tot een oplossing te komen wanneer problemen zich voordoen.

Daarnaast houd ik me bezig met rapportages en maak ik de presentaties voor besprekingen met het management team (MT). Elke vier weken komen we met het MT bij elkaar. Tussendoor spreek ik met de divisiedirecteuren 1 op 1. Daarnaast heb ik diverse besprekingen over lopende verbeterprojecten en investeringen.

Ik vind het vooral belangrijk om overal mijn gezicht te laten zien, op al onze vestigingen en bij alle lagen binnen het bedrijf. Zo weet ik wat er speelt: wat er goed gaat, maar ook waar werknemers tegenaan lopen. Naast reguliere bezoeken aan onze vestigingen in het zuiden (Helmond, Son, Tilburg en Etten-Leur) en infra c.q. sloop projecten, werk ik één dag in de week op onze vestiging in Amsterdam.

Tussen 17.00 en 17.30 uur ga ik naar huis, samen met de rest van de collega’s. Natuurlijk blijf ik als directeur buiten kantooruren betrokken en werk ik in de avonden indien nodig. We streven ernaar om gestructureerd te werken zodat mensen gewoonlijk niet over hoeven te werken en dat er een goede werk/privé balans is.

''Een van de ambities is om naast onze huidige koploperpositie in circulariteit, ook koploper te zijn in CO2-reductie.''

Innovatie en vernieuwing

Ondertussen zit ik alweer bijna een jaar bij A. Jansen B.V. en heb ik een goed beeld gevormd. Vanaf daar bekijk ik welke strategische keuzes we moeten maken om het bedrijf op een goede manier voort te zetten. Een van de ambities is om naast onze huidige koploperspositie in circulariteit, ook koploper te zijn in CO2-reductie. Daarvoor zetten we in op innovatie en vernieuwing van producten en processen.

We gebruiken bijvoorbeeld al een hele tijd hoogovenslak in onze betonmengsels zodat er minder cement nodig is. Cement zorgt namelijk voor een hoge footprint bij de productie van beton. We kijken naar mogelijkheden om het cementgebruik verder te reduceren, of zelfs helemaal weg te laten. Zo produceren we het cementloze geopolymeerbeton dat steeds vaker wordt ingezet bij duurzame bouwprojecten.

Daarnaast zijn we bezig met een vergistingsinstallatie die in de energiebehoefte moet gaan voorzien van de hoofdvestiging in Son. Daar staat de Thermische Reinigingsinstallatie waar we teerhoudend asfalt in verwerken. Voor dit proces is een grote hoeveelheid aardgas nodig. Met ons eigen geproduceerde gas uit de vergisting van organisch materiaal zorgen we voor een veel duurzamer reinigingsproces en besparen we ook nog eens hoge kosten. We zijn zelfs met het energiebedrijf Ennatuurlijk bezig om de restwarmte uit de thermische reinigingsinstallatie in te zetten voor een duurzaam warmtenet in Eindhoven. Met de biosgasinstallatie kan hier meer warmte aan worden toegevoegd.

De vergistingsinstallatie produceert naast biogas ook elektriciteit voor onze eigen gebouwen, machines én elektrische vrachtwagens die er mogelijk gaan komen. De extra stroom die we zelf niet nodig hebben kunnen we in de toekomst hopelijk terug gaan leveren aan het elektriciteitsnet. Zo worden we met de productie van stadswarmte, gas en stroom naast energiegebruiker ook energieproducent! Mooie stappen voorwaarts naar een nóg duurzamer en toekomstbestendig bedrijf.

‘’Om verdere groei te realiseren moeten we het samen doen, als team en met alle divisies.’’

Behaalde successen

Maar we kunnen buiten de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid nog meer successen benoemen van het afgelopen jaar. Zo hebben we stappen gemaakt rond veiligheid. Alle werknemers hebben immers het recht om na een werkdag weer gezond huiswaarts te keren. We werken veilig of we werken niet! Dat begint met goede arbeidsomstandigheden, zoals orde en netheid, het dragen van de juiste veiligheidskleding en beschermingsmiddelen, en een cultuur waarbij we elkaar aanspreken op veilig en onveilig gedrag.

We hebben verschillende medewerkersbijeenkomsten georganiseerd waarbij veiligheid centraal stond. Het bewustzijn bij onze medewerkers groeit. Daarnaast zijn er verbeteringen aangebracht in onze werkkleding. Als kers op de taart hebben we de laatste audit van de Safety Culture ladder (SCL) succesvol doorlopen en het certificaat behaald. Maar we zijn er nog niet, dus we blijven de komende tijd verbeteringen doorvoeren.

Ook worden we steeds zichtbaarder richting onze doelgroepen doordat we onszelf meer laten zien op social media en in verschillende publicaties. Ik hoor regelmatig terug van partijen uit onze sector dat ze ons bedrijf de laatste tijd veel tegenkomen. Dat is natuurlijk positief!

 

Onze mensen

Om verdere groei te realiseren moeten we het samen doen, als team en met alle divisies. Onze mensen zijn natuurlijk de motor van het bedrijf. Ik voel een grote betrokkenheid van onze medewerkers en we weten elkaar goed te vinden. De lijnen zijn kort en daardoor kunnen er snel beslissingen worden gemaakt. Ik ervaar een grote vrijheid binnen ons bedrijf, maar daar komen uiteraard ook grote verantwoordelijkheden bij kijken.

Voor meer overzicht houden we de komende tijd ook de inhoud van de verschillende beroepen binnen ons bedrijf onder de loep. Sommige collega’s werken hier al jaren, hebben veel ervaring opgebouwd en nemen een uitgebreid takenpakket op zich. Door beter te segmenteren wie waarvoor verantwoordelijk is brengen we meer structuur aan. Tegelijkertijd is dit aantrekkelijker voor nieuwe, jongere aanwas.

Dus nog genoeg ontwikkelingen binnen een groeiend bedrijf, dat in vijftig jaar al uitgroeide van een eenmanszaak tot een concern met 300 vaste werknemers en een flexibele schil aan ingehuurde krachten. Een bedrijf waar je als werknemer veel kansen krijgt, persoonlijke groei kan doormaken en natuurlijk in een mooie sector komt te werken. Ik hoop nog een hele tijd betrokken te zijn bij dit mooie familiebedrijf.’’

 

 

Kunnen wij u helpen?

Voor persoonlijk advies belt u naar:
Of stel uw vraag via het contactformulier
Contactformulier