MVO

A. Jansen B.V. streeft continue naar verbetering van de energie-efficiency in haar bedrijfsuitvoering, vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid t.a.v. het efficiënt omgaan met grond- en hulpstoffen, relevante (milieu) wet en regelgeving en het oogpunt van optimalisering van de bedrijfsvoering.

CO2 prestatieladder
A. Jansen B.V. zoekt permanent naar nieuwe mogelijkheden om de CO2-uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. A. Jansen B.V. is een CO2-gecertificeerde organisatie en beschikt over de CO2-prestatieladder, een instrument in het aanbestedingsproces. Hiermee (h)erkennen aanbesteders bedrijven die CO2-reductie serieus nemen.

Meer over de CO2-prestatieladder

Milieukundig verantwoord slopen
Bij milieukundig verantwoord slopen staat een juiste omgang met vrijkomende sloopmaterialen centraal. Dit vindt plaats op basis van de stoffeninventarisatie welke uitgevoerd is door bestudering van de aangeleverde stukken en door de kennis welke is opgedaan tijdens de schouwdagen. Hierin wordt vastgelegd:

  • Hoeveelheid af te voeren vrijkomende materialen, inclusief het percentage wat hergebruikt wordt;
  • Afvoer bestemmingen van de vrijkomende materialen;
  • Afvoer bestemmingen van de vrijkomende gevaarlijke stoffen.

Door het uitvoeren van een stoffeninventarisatie ontstaat een helder en compleet beeld van de stoffen en materialen welke gebruikt zijn in het pand. Het object wordt gesloopt volgens de methode van het selectief en milieukundig slopen. Hierbij worden afkomende materialen (herbruikbaar, niet herbruikbaar) gescheiden naar soort en in separate containers/bakken geladen en afgevoerd.

Meer over milieukundig verantwoord slopen